Groep 3, Blok 5, Week 1, Les 4

Groep 3, Blok 5, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door heen en terug te tellen tot en met 50. Maak een kring en laat leerlingen een bal overgooien waarbij ze eerst optellen tot en met 50 en vervolgens terugtellen vanaf 50.

Wat zijn de buurgetallen van 40?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om te kunnen tellen tot en met 100 als je een bepaald aantal nodig hebt, zoals de rozen voor de boeketten.

Instructie

Leg uit dat je getallen tot en met 100 kunt vergelijken met behulp van MAB-materiaal. Een getal is groter als er meer blokjes nodig zijn om het getal te maken. Zo kun je getallen op volgorde van klein naar groot leggen.
screenshots blok 5
Leg uit dat je verder gaat tellen tot en met 100. Wijs de getallen aan en tel hardop. Aan het einde van iedere rij staat een nieuw tienvoud. Laat de leerlingen de telrij tot en met 100 ook zelf hardop opnoemen.
Oefen vervolgens met het heen tellen tot en met 100 vanaf een bepaald getal. Laat leerlingen hardop tellen.

Welk tienvoud krijg je na 79?
Tel verder in sprongen van 2 vanaf 72.

screenshots blok 5
Leg vervolgens het terugtellen vanaf 100 uit. Tel hardop en wijs de getallen aan. Laat de leerlingen daarna ook zelf hardop tellen.
Oefen vervolgens met het hardop terugtellen vanaf een bepaald getal.

Welk getal komt er voor 80? Welk tiental heeft dat getal?
Tel in sprongen van 2 terug vanaf 64.

Oefen daarna met het invullen van de ontbrekende getallen tot en met 100. Gebruik daarbij het heen- en terugtellen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze heen- en terugtellen tot en met 100 door te vragen welk getal er na 59 komt en wat er dan verandert. Vraag de leerlingen ook waarom het handig is om te kunnen tellen tot en met 100.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat de getallenlijn bestaat uit de getallen 0 tot en met 100. Maak de telrij met de getalkaarten. Laat de leerlingen de getallen in de juiste volgorde leggen (eventueel vanaf 50). Oefen met de getalkaarten. Laat leerlingen bijvoorbeeld de ogen sluiten en draai enkele kaarten van de getallenlijn om. Vraag de leerlingen welke getallen er zijn omgedraaid.
Oefen vervolgens met het bepalen van de missende getallen. Sleep de gekleurde getallen naar de juiste plek.

Hoe bepaal je welke getallen er op de strepen moeten komen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat er mis gaat in de telrij. Vervolgens bepaal je welke getallen er onder de monsters verstopt zitten. Laat leerlingen zowel heen- als terugtellen om de getallen te achterhalen. Sleep de monsters weg om het antwoord te controleren.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!