Groep 3, Blok 5, Week 1, Les 3

Groep 3, Blok 5, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door samen te tellen tot en met 50. Klik op de draaischijf om te bepalen of je heen- of terug gaat tellen. Bepaal vervolgens vanaf welk getal je start met tellen.

Tot hoe ver kun jij tellen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door het vergelijken van de getallen weet dat de jongen meer stickers heeft dan het meisje.

Instructie

methodLesson=52648
Leg uit dat op het digibord de getallen 1 tot en met 100 te zien zijn. Iedere gekleurde rij bestaat uit 10 getallen.

In welke rij staat het getal 55? Wijs het getal aan.
Tel in stappen van 2 tot en met 100.

methodLesson=52648
Leg uit dat je met behulp van MAB-materiaal kunt bepalen wat meer of minder is. Een staafje van MAB-materiaal bestaat uit 10 blokjes. Leg de getallen met het MAB-materiaal en bepaal welk getal het meest is.
methodLesson=52648
Leg vervolgens uit welk getal het minste is. Vergelijk de eierdozen en bepaal aan de hand van de afbeelding welk getal het kleinste is. Oefen met het vergelijken van getallen met behulp van MAB-materiaal. Sleep de blokjes in de blauwe vakken.

Hoeveel staafjes sleep je in het blauwe vak om het getal 81 te maken?
Welk getal is groter 63 of 66? Hoe weet je dat?

Oefen vervolgens met de leerlingen het ordenen van getallen tot en met 100 met behulp van getalkaarten. Deel getalkaarten tot en met 100 uit en laat de leerlingen op volgorde van klein naar groot staan. Oefen verder met het bepalen van meer en minder en het ordenen van minst naar meest en andersom. Leer de leerlingen dat het van belang is dat ze eerst naar het eerste cijfer kijken om te bepalen wat meer of minder is. Als het eerste cijfer gelijk is, kijk je naar het tweede cijfer (zoals bij 66 en 68).

Noem een groter getal dan 50, maar kleiner dan 100.
Zet alle getallen van alle 4 de opdrachten op volgorde van klein naar groot.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze getallen tot en met 100 kunnen vergelijken door ze uit te laten leggen hoe bepalen welk getal meer of minder is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat getallen van minst naar meest gelegd kunnen worden. Laat de leerlingen de getallen tot en met 100 in volgorde leggen van klein naar groot. Maak duidelijk dat de getallen dichterbij de 0 minder zijn dan de getallen dichterbij de 100. Verduidelijk het vergelijken van getallen met behulp van MAB-materiaal. Laat de leerlingen het aantal blokjes pakken van de getallen 23, 92 en 64. Vergelijk de hoeveelheid blokjes en bepaal welk getal het meest is. Oefen daarna met het bepalen van meer en minder.

Naar welk cijfer kijk je eerst wanneer je het getal zonder MAB-materiaal vergelijkt?

Oefen vervolgens met het ordenen van de getallen tot en met 100. Gebruik MAB-materiaal ter ondersteuning.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten verwoorden welke strategie ze gebruiken om te bepalen welk getal meer of minder is. Speel daarna een spel waarbij 1 leerling een getal tot en met 100 in het hoofd onthoudt. De andere leerlingen moeten raden welk getal de leerling heeft bedacht. Dit doen ze door vragen te stellen of het getal meer of minder is dan een ander getal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!