Groep 3, Blok 3, Week 3, Les 9

Groep 3, Blok 3, Week 3, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het bepalen van de splitsing van de stippen op de strik van de clown.

Wat zorgt ervoor dat je de splitsing van de stippen kunt zien op de strik?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat de ballen gesplitst worden door de verschillende kleuren.

Instructie

screenshots week 2
Leg uit dat je bij splitsen een getal of hoeveelheid verdeelt over 2 groepjes. De 2 groepjes samen vormen weer het totaal. Er gaat niets weg of er komt niets bij. Er zijn bijvoorbeeld in totaal 7 ballen, 3 oranje en 4 blauwe ballen. Je kunt ook een getal splitsen, zoals 10. Het getal 10 splits je in 2 andere getallen, die samen weer 10 vormen, zoals 6 en 4.
Oefen verder met het splitsen en aanvullen van getallen. Geef een voorbeeld waarbij je duidelijk de stappen volgt. Tel eerst het aantal rode ballen en schrijf dit op achter ‘samen’. Vervolgens bestaat het eerste groepje uit 2 rode ballen. Bepaal met behulp van aanvullen het tweede groepje en schrijf dit op.
screenshots week 2
Oefen daarna met het splitsen van de getallen met behulp van aanvullen. Tel verder en bepaal de grootte van het tweede groepje.

Noem een andere splitsing van 10.
Schrijf alle splitsingen van 8 op.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een getal moeten splitsen in 2 andere getallen. Vraag de leerlingen wat er mis gaat bij de splitsing van 10. Vraag ook hoe de leerlingen het splitsen van 10 zouden aanpakken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshots week 2
Leg uit dat je bij splitsen een getal verdeelt in 2 andere getallen of groepjes. De acrobaat balanceert 8 ballen op zijn vinger. De ballen zijn verdeeld met behulp van kleuren. Leg vervolgens uit dat er ook gesplitst kan worden zonder visuele ondersteuning. Een getal wordt gesplitst in 2 andere getallen. Blokjes of fiches kunnen helpen om het getal in groepjes te verdelen. Oefen het maken van groepjes met blokjes. Klik op de blauwe knop om te bepalen hoeveel blokjes je gaat verdelen. Sleep de blokjes en verdeel over de oranje vakken.
Oefen verder met het splitsen.

Welke stappen zet je om het getal aan te vullen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze uit te laten leggen hoe ze de 10 vlaggen zouden splitsen.
screenshots week 2
Laat de leerlingen vervolgens papier en potloden pakken. Lees de 2 splitsverhalen voor en laat de leerlingen de tekening erbij maken. Stimuleer hierbij het abstract tekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!