Groep 3, Blok 1, Week 3, Les 12

Groep 3, Blok 1, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het aflezen van hele uren op de analoge klok. Klik op de klok om te zien of het antwoord klopt.

Waar wijst de grote wijzer naar bij hele uren? En de kleine wijzer?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om zowel de analoge als de digitale klok te kunnen lezen, omdat je beide klokken in het dagelijks leven tegenkomt.

Instructie

screenshots blok 1
Herhaal de uitleg over het aflezen van hele uren op de analoge klok. Leg uit dat de grote wijzer bij hele uren op de 12 staat. De kleine wijzer verwijst naar welk uur. Laat de voorbeelden zien met de uren uit de spreekwolk.
Oefen vervolgens met het zetten van de analoge klokken.

Hoe weet je waar de kleine wijzer naar moet wijzen?
Naar welk cijfer wijst de kleine wijzer het volgende uur?

methodLesson=52154
Leg uit dat je naast de analoge klok, ook een digitale klok hebt. Op een digitale klok staan 4 cijfers. Tussen de cijfers in staat een dubbele punt. De getallen voor de dubbele punt geven het uur aan. De getallen daarachter geven de minuten aan, bij hele uren staan hier altijd twee nullen.

Wat is de overeenkomst tussen de kleine wijzer en de cijfers op de digitale klok?
Wat betekent het als de getallen achter de dubbele punt meer zijn dan 0? Bijvoorbeeld 01?

Oefen met het koppelen van digitale tijden aan de analoge klok, met hele uren. Sleep de digitale klokken naar de juiste analoge klokken. Oefen vervolgens door op de juiste digitale klok te klikken.

Welke cijfers zijn bij hele uren altijd hetzelfde op de digitale klok?
Hoe ziet de (digitale en analoge) klok er over 4 uur uit?

Controleer of de leerlingen het begrijpen door te vragen hoe de wijzers van de klok moeten staan.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

screenshots blok 1
Herhaal de uitleg over het aflezen van de analoge klok en het aflezen van de digitale klok. Benoem de overeenkomsten: de kleine wijzer wijst naar het getal dat voor de dubbele punt staat van de digitale klok. De grote wijzer staat bij hele uren altijd op 12. De digitale klok heeft achter de dubbele punt altijd twee nullen staan bij hele uren.
Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoe weet je welke digitale klok bij de analoge klok past?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de analoge en digitale klokken gelijk te zetten. Bespreek met de leerlingen waar ze naar kijken bij het aflezen en zetten van beide klokken. Laat hen de functie van de wijzers bij de analoge klok en de twee getallen bij de digitale klok benoemen. Vervolgens oefen je met het gelijkzetten van de klokken door de analoge klok te verzetten naar dezelfde tijd als de digitale klok aangeeft. Klik op de blauwe knop met ‘nieuwe tijd’ om de tijd op de digitale klok te wisselen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!