Groep 3, Blok 1, Week 2, Les 6

Groep 3, Blok 1, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door een kort spelletje in tweetallen te spelen. Laat de leerlingen om de beurt een aantal vingers opsteken. De ander moet zeggen hoeveel vingers hij opsteekt. Wissel na ongeveer 2 minuten de vraag om: een van de leerlingen noemt een getal tussen 1 en 10 en de ander moet het aantal vingers opsteken.

Hoe kun je snel 5 vingers opsteken? En 6?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je een hoeveelheid handig kunt tellen, je bijvoorbeeld kunt tellen hoeveel vissen er in het aquarium zwemmen. Dan weet je ook hoeveel voer je aan de vissen moet geven.

Instructie

methodLesson=52147
Tel samen het aantal vissen. Volg hierbij de rijtjes. Leg uit dat het handig is om de rijtjes te volgen, dan weet je welke vissen je al hebt geteld en welke nog niet.

Tel verder vanaf 12.
Hoeveel kinderen tel jij in de klas?

Oefen het tellen van hoeveelheden met behulp van blokjes. Laat de leerlingen 20 blokjes pakken en tellen. Leg uit dat je de blokjes op verschillende manieren kunt tellen. Onder het afdekvlak staan manieren om de blokjes te tellen: rijtjes maken, tweetallen maken of een dobbelsteen structuur. Oefen vervolgens met het tellen van de vissen, benadruk het handig tellen van gestructureerde hoeveelheden.

Hoe tel je de vissen handig?
Tel de vissen per groepje van 3.

methodLesson=52147
Controleer of de leerlingen het lesdoel hebben begrepen door te vragen hoe ze de vissen handig zouden tellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

methodLesson=52147
Tel het aantal eieren en gebruik daarbij blokjes. Herhaal de telrij tot en met 20. Laat de leerlingen de blokjes in rijtjes of in groepjes neerleggen.

Hoe tel jij handig het aantal eieren?

Vervolgens oefen je het tellen van gestructureerde hoeveelheden, laat de leerlingen ook hierbij de blokjes gebruiken.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of er genoeg potloden zijn voor het aantal kinderen. Vraag ook hoe ze tot het antwoord zijn gekomen. Hoe hebben ze de aantallen geteld? Vervolgens speel je een kort dobbelspel met de leerlingen. Laat ze de dobbelstenen gooien en het aantal springen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!