Groep 3, Blok 1, Week 1, Les 2

Groep 3, Blok 1, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Groep 3, Blok 1, Week 1, Les 2
Je activeert de voorkennis door de leerlingen in de klas te laten zoeken naar de getallen 4, 6, 7, 8 en 10. Waar zie je deze getallen? Welke getallen zijn het?

Zet de vijf getallen van klein naar groot.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om de volgorde van getallen te kennen. Bijvoorbeeld als je een kaartje met een nummer krijgt en in de rij moet staan voor een attractie. Door het nummer weet je wie als eerste aan de beurt is.

Instructie

Benoem de getallen in de goede volgorde van 1 tot en met 10 en wijs het getal aan. Wijs ook losse getallen aan en vraag de leerlingen verder te tellen vanaf dat punt.
groep 3 blok 1 les 2
Oefen met de volgorde van de getallen, door de tenten in de juiste volgorde rond het kampvuur te slepen.

Welke tent zou er voor tent 4 komen?
Bij huisnummers staan de getallen niet direct naast elkaar, er wordt iedere keer een getal overgeslagen. Er wordt eigenlijk in sprongen van 2 geteld. Als er 4 huizen zijn en het eerste huisnummer is 2, wat hebben de andere huizen als huisnummer?

Vervolgens oefenen de leerlingen met het bepalen van de goede volgorde van de telrij. De leerlingen mogen gaan staan als de telrij klopt. Laat de leerlingen hurken als de telrij niet klopt. Wijs duidelijk aan om welke rij het gaat. Onder het afdekvlak staan nog meer rijen. Als laatste oefenen de leerlingen door de getallen in de juiste volgorde op te schrijven, controleer de antwoorden samen door de getallen in de juiste volgorde naar het blauwe vak te slepen.
Controleer of de leerlingen begrijpen wat de volgorde van de telrij van 1 tot en met 10 is door op de blauwe knop te drukken, de leerlingen mogen het getal dat daarna komt op de getalrij noemen of opschrijven.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Benoem in kleine stappen de getalrij. Sta stil bij ieder getal, bespreek met de leerlingen: hoe je het getal noemt, waar je het getal nog meer vindt en wat de buurgetallen van dit getal zijn. Oefen vervolgens de volgorde met dezelfde sleepopdracht als in de instructie. Daarna controleer je het begrip van de leerlingen door te vragen welke getalrij klopt, klik op de getalrij om te zien of het klopt.

Wat zijn de buurgetallen van 3? En welk getal komt er voor de 5?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke getalrij klopt en welke niet. Vraag ook waar de fout in de getalrij zit en laat de leerlingen deze fout oplossen. Vervolgens maak je samen het cijferdoolhof. Op de afbeelding zie je hoe het cijferdoolhof opgelost wordt.
screenshots blok 1

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!