Groep 3, Blok 1, Week 1, Les 1

Groep 3, Blok 1, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen het juiste cijfer te laten aanwijzen en omcirkelen. Als je op de luidspreker klikt, hoor je het getal dat de leerlingen moeten zoeken.

Welke getallen herken je nog meer?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je getallen kent en de getallen in de juiste volgorde kunt zetten, dat handig is om een volgorde te maken of in te vullen.

Instructie

Groep 3 blok 1 les 1
Benoem de telrij tot en met 10. Laat de getallen zien, wijs de getallen aan terwijl je ze benoemt. Laat de leerlingen hun ogen sluiten, houdt een blad voor één van de cijfers. Als de leerlingen hun ogen weer openen vraag je welk getal er onder het blad verstopt zit.

Welk getal zit verstopt? Hoe weet je dat?

Oefen met cijferherkenning, benoem het cijfer en omcirkel waar je het cijfer ziet.

Zie je ergens in de klas een cijfer? Welk cijfer zie je?
Waar vind je, buiten de klas, nog meer cijfers? Kun je een voorbeeld noemen?

Groep 3 blok 1 les 1
Vervolgens oefen je de volgorde van de getallenlijn met een beweegspel. Laat de leerlingen staan en zorg ervoor dat ze een stukje naar voren kunnen springen. Spring de telrij tot en met 10 en benoem per sprong het volgende getal. Geef de leerlingen eerst een voorbeeld (met kleine sprongen). Spring ook op de telrij terwijl je één getal overslaat (welk getal mist?) of tussenin stopt. Vraag of een leerling verder wil springen.
Oefen vervolgens met de volgorde van de getallenlijn tot en met 10.

Wat zijn de buurgetallen van 6? Hoe weet je dat?
Welk getal staat 2 plekken voor 10? En welk getal 2 plekken na 10?

Controleer of de leerlingen het begrijpen door de vlaggen in de juiste volgorde te plaatsen. Laat de leerlingen verwoorden hoe ze de volgorde van de getallen bepalen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Benoem de telrij tot en met 10 en wijs de getallen aan. Laat leerlingen ook de telrij benoemen. Oefen vervolgens door verschillende getallen aan te wijzen en te vragen welk getal het is. Vraag de leerlingen waar ze het getal nog meer zien in de klas.
Oefen daarna door verschillende getallen te noemen. De leerlingen moeten het getal op het digibord aanwijzen.
Groep 3 blok 1 les 1
Als laatste oefen je de volgorde van de getallenrij. Laat de leerlingen de getallen in de juiste volgorde zetten. Dit is op verschillende manieren mogelijk. Start met 1 en laat de leerlingen de overige getallen neerleggen. Of start met bijvoorbeeld 5 en laat de leerlingen de getallen vanaf de 5 verder leggen (welk getal komt er voor en na de 5?).

Welk getal komt er voor de 10? en voor de 3?

Afsluiting

Controleer of de leerlingen het begrijpen door te vragen welke getallen er ontbreken in de telrij. Vraag de leerlingen ook hoe ze tot het antwoord zijn gekomen. Deel vervolgens de getallenkaarten uit. Laat de leerlingen op de goede volgorde staan.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!