Digi-doener: Wereldsteden en reizen 2 | Dieren op (wereld)reis
Digi-doener: Wereldsteden en reizen 2 | Dieren op (wereld)reis

Digi-doener: Wereldsteden en reizen 2 | Dieren op (wereld)reis

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

In dit themapakket komt alles wat met technologie en reizen te maken heeft aan de orde. De leerlingen denken na over het gebruik van technologie in de slimme stad en bij gps, leren over kaartprojecties en tijdreizen en gaan aan de slag met maken van een vertaalapp. Het themapakket bestaat uit vijf lessen waarin mediawijsheid, computational thinking en digitale geletterdheid centraal staan. De lessen zijn afzonderlijk van elkaar te geven, je kunt de volgorde zelf bepalen. Tijdens deze les maken de leerlingen kennis met de begrippen migratie en gps en denken ze na over de ethische vraagstukken rondom het gebruik van gps om kinderen te kunnen volgen. Tot slot programmeren ze een gps-tracker in Scratch.

Opbouw

- Introductie: Moderne technologie in de oertijd; een botsing van tijdvakken waarin trekvogels centraal staan. (5 min.)
- Verdieping: Kennismaking met het begrip migratie en uitleg over de technologie en de toepassingen van gps. Is gps een techniek die we overal voor mogen gebruiken? (25 min.)
- Doen: Programmeer een gps-tracker in Scratch. (25 min.)
- Afronding: Wat weet je nog? Een terugblik aan de hand van vragen over deze les. (5 min.)

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!