Digi-doener: Wereldsteden en reizen 1 | Wereldsteden
Digi-doener: Wereldsteden en reizen 1 | Wereldsteden

Digi-doener: Wereldsteden en reizen 1 | Wereldsteden

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

In dit themapakket komt alles wat met technologie en reizen te maken heeft aan de orde. De leerlingen denken na over het gebruik van technologie in de slimme stad en bij gps, leren over kaartprojecties en tijdreizen en gaan aan de slag met maken van een vertaalapp. Het themapakket bestaat uit vijf lessen waarin mediawijsheid, computational thinking en digitale geletterdheid centraal staan. De lessen zijn afzonderlijk van elkaar te geven, je kunt de volgorde zelf bepalen. Tijdens deze les maken de leerlingen kennis met het begrip wereldstad. Ze leren wanneer een stad een wereldstad is en dat er verschillende categorieën zijn. Ze denken na over de gevolgen van de informatietechnologie die gebruikt wordt in een ‘slimme stad’ en ze buigen zich over ethische vraagstukken die daarbij komen kijken. Tot slot maken ze een wereldsteden kwartet.

Opbouw

- Introductie: Een quiz skylines herkennen en uitleg over de vaardigheid ‘zoeken op afbeelding’ via Google. (10 min.)
- Verdieping: Uitleg over begrippen wereldstad en slimme stad en het bespreken van de ethische vraagstukken die daarbij komen kijken. (20 min.)
- Doen: De leerlingen maken een wereldsteden kwartet, online, digitaal of op papier. (25 min.)
- Afronding: Terugblik op de lesdoelen, wat weet je nog? (5 min.)

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!