Digi-doener: Code van het leven 4 | De perfecte groente
Digi-doener: Code van het leven 4 | De perfecte groente

Digi-doener: Code van het leven 4 | De perfecte groente

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

In dit themapakket komt alles wat met DNA te maken heeft aan de orde. De leerlingen leren onder andere over erfelijkheid, genetische modificatie en klonen. Het themapakket bestaat uit vijf lessen waarin mediawijsheid, informatievaardigheden en ICTbasisvaardigheden centraal staan. De lessen zijn afzonderlijk van elkaar te geven, je kunt de volgorde zelf bepalen. Tijdens deze vierde les gaan de leerlingen ervaren welke planten we eten als groente en uit welke onderdelen deze bestaan. Ook leren ze dat mensen groentes kunnen aanpassen aan hun wensen, door ze te kruisen of door het DNA aan te passen. Ze gaan in groepjes op zoek naar informatie over een specifieke groente en bedenken daarbij zelf welke vragen ze willen beantwoorden en hoe ze hun informatie willen presenteren. Tot slot denken ze na over de vraag of we het DNA van groentes wel mogen aanpassen. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief.
Totale duur: 1 uur.

Opbouw

- Introductie: Woordweb eetbare planten. (5 min.)
- Verdieping: Plantenonderdelen en groentes aanpassen. (15 min.)
- Doen: Op onderzoek uit! (30 min.)
- Afronding: Mogen we groentes aanpassen? (10 min.)

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!