Delen van een getal boven 1000 door 10, 100 of 1000

Delen van een getal boven 1000 door 10, 100 of 1000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Delen van een getal boven 1000 door 10, 100 of 1000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren het delen van een getal boven 1000 door 10, 100 en 1000.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt delen, omdat je zo weet hoeveel iedereen krijgt als je iets eerlijk verdeeld.

Introductie

De leerlingen maken de deelsommen tot 1000 door 10.

Instructie

Leg uit dat er bij het delen door 10 een nul afgaat. Laat die zien met behulp van de som 180 : 10. Laat zien dat je er aan beide kanten een nul afhaalt om de som uit te rekenen. Bij 100 gaan er twee nullen af en bij 1000 drie. Laat de volgende sommen zelfstandig door de leerlingen maken. Laat nu de som 1200 : 10 zien. Leg uit dat in sommen met een oneven aantal nullen de overgebleven nullen achter het antwoord komen te staan. Laat de leerlingen daarna de sommen zelfstandig maken. Laat de verhaalsom zien en loop samen met de leerlingen de stappen door. Vervolgens maken ze twee verhaalsommen zelfstandig.

Controleer of de leerlingen een getal boven 1000 kunnen delen door 10, 100 en 1000 door de volgende vraag te stellen:
- Welke stappen gebruik je om de som 52 000 : 10 uit te rekenen?

Inoefening

Eerst maken de leerlingen een abstracte deelsom. Vervolgens maken ze twee opgaven die in een verhaalvorm staat, een met meerkeuze antwoorden en een invulopgave.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen delen van een getal boven 1000 door 10, 100 en 1000. Als afsluiting laat je de leerlingen bepalen hoeveel nullen er achter het antwoord horen en sleep je deze nullen achter het antwoord.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het uitrekenen van een deelsom met een getal boven 1000 door 10, 100 en 1000 eerst oefenen met deelsommen tot 1000 door 10.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!