Blok 7, Groep 4, Week 1, Les 1

Blok 7, Groep 4, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de optelsommen uit te laten rekenen om zo de code te kraken.

Bedenk een andere optelsom met als uitkomst 62.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel ballonnen je bij elkaar hebt door deze op te tellen.

Instructie

methodLesson=53084
Leg uit wat optellen is en waar je dit aan herkent.

Noem een optelsom.
Bedenk een ezelsbruggetje om te onthouden waar je optellen aan herkent.

Screenshots instructie
Je legt uit dat je optelt met tientaloverschrijding door het tweede getal uit de som te splitsen. Vertel dat je het getal eerst splitst in tientallen en eenheden. Daarna moet je de eenheid verder splitsen. Je moet kijken hoeveel je nodig hebt om aan te vullen tot het tiental. Het eerste getal van deze splitsing is het getal dat je aanvult tot het tiental. Tel vervolgens in stappen op. Oefen hiermee en laat de leerlingen tekenen hoe ze rijgend optellen.

Hoe zie je of je de eenheden verder moet splitsen?
Bedenk een optelsom waarbij je de eenheden moet splitsen en een som waarbij je dat niet hoeft te doen.

Vervolgens wordt er geoefend met een optelsom in een verhaal. Wijs de leerlingen erop dat ze het verhaal eerst goed moeten lezen en dan de som op moeten schrijven voordat ze deze uitrekenen.
Daarna leg je uit hoe je 3 getallen handig optelt. Vertel dat je eerst goed naar de getallen moet kijken en dat je hierbij specifiek op de eenheden let. De getallen waarvan de eenheden samen 10 vormen, tel je als eerst bij elkaar op. Daarna tel je het andere getal erbij. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Noem 2 setjes van eenheden die samen 10 vormen.
Bedenk zelf een andere som met 3 getallen die je handig uit kunt rekenen.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat het rijgen en het optellen van 3 getallen met elkaar te maken kan hebben door te vragen welke 3 getallen er bij elkaar opgeteld zijn.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat het bij optellen gaat om plussommen waarbij het altijd meer wordt. Licht het voorbeeld van het rijgend optellen toe door uit te leggen dat je eerst het tweede getal van de som moet splitsen in tientallen en eenheden. Daarna kijk je naar de eenheid van het eerste getal om erachter te komen hoeveel je op moet tellen om tot het tiental te rekenen. Dit getal heb je nodig om de eenheid van het tweede getal te kunnen splitsen. Oefen vervolgens met het rijgend optellen en laat de leerlingen de stappen tekenen. Ondersteun de leerlingen door ze eerst de getallenlijn zoals deze op het digibord staat, na te laten tekenen voordat ze de sommen uit gaan rekenen.

Waar moet je de 9 uit 29 in splitsen in de som 32 + 29?

Daarna oefenen de leerlingen met het optellen van 3 getallen. Vertel dat je eerst op zoek gaat naar 2 getallen waarvan de eenheden samen 10 zijn. Deze getallen tel je bij elkaar op. Leg uit dat de leerlingen erop moeten letten dat ze ook de 10 van de eenheden optellen bij het andere tiental. Hierna wordt het derde getal opgeteld om tot de uitkomst te rekenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat de verschillen zijn tussen het uitrekenen van de verschillende soorten optelsommen die in deze les geoefend zijn. Vervolgens worden viertallen gemaakt en wordt een som gevormd door op de husselknoppen te klikken. De leerlingen rekenen de som uit en beelden vervolgens met hun lichaam de uitkomst uit.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!