Berekenen van korting op korting
Berekenen van korting op korting

Berekenen van korting op korting

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen kunnen een nieuwe prijs berekenen bij een prijsstijging of daling die volgt op een eerdere prijsstijging of daling.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om een nieuwe prijs met korting op korting te kunnen berekenen, zodat je de definitieve prijs weet die je moet betalen.

Introductie

Laat op het digibord een aantal tabellen zien die moeten worden ingevuld. De leerlingen moeten de nieuwe prijs uitrekenen aan de hand van de oude prijs en de korting.

Instructie

Geef aan dat je korting op korting kunt berekenen in twee stappen. Eerst bereken je de nieuwe prijs door de oude prijs - de eerste korting. De tweede stap is om de uitkomst van stap 1 te verminderen met de tweede korting. Laat een voorbeeld zien waarbij de korting stap voor stap wordt berekend aan de hand van een verhoudingstabel. Geef aan dat 100% hoort bij het bedrag van € 400. Je wilt 50% weten, dit is de helft. Je deelt het bedrag dus door 2. Dit is € 200. Door van de oude prijs de korting af te halen, weet je wat de nieuwe prijs is. Benadruk dat nog niet alle korting eraf gehaald is, je moet ook nog stap 2 doen. Bij stap 2 gebruik je de uitkomst van stap 1. Daar haal je de tweede korting af. Laat de leerlingen oefenen met korting op korting. Deze manier van rekenen kun je ook gebruiken voor een prijsverhoging. Alleen haal je de korting niet van het bedrag af, maar tel je het erbij. Ook dit leg je uit met een voorbeeld. De eerst stap is de korting omzetten naar een percentage. Vervolgens tel je de eerste prijsstijging erbij. Bij deze uitkomst tel je de tweede prijsstijging erbij. Laat de leerlingen oefenen met een prijsverhoging op een prijsverhoging. Geef aan dat er soms ook eerst een prijsstijging kan zijn en daarna een korting. Laat de leerlingen oefenen met zo'n soort opgave.

Om te controleren of leerlingen korting op korting met percentages kunnen berekenen, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe bereken je de nieuwe prijs waarbij er korting op korting is?
- Hoe bereken je de nieuwe prijs waarbij er een prijsstijging op een prijsstijging is?
- Hoe bereken je de nieuwe prijs waarbij er eerst een prijsstijging is en daarna een korting?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met een product waarbij twee prijsstijgingen zijn, daarna oefenen ze met zowel een prijsstijging als een prijsdaling.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om een nieuwe prijs te kunnen berekenen bij een prijsstijging of daling die volgt op een eerdere stijging of daling, zodat je de definitieve prijs weet die je moet betalen. Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met korting of een prijsstijging. Maak daarbij gebruik van de afbeeldingen op het digibord. De winkelmedewerker geeft aan of je vervolgens nog meer korting krijgt of dat er sprake is van een prijsstijging. De leerlingen rekenen uit wat de nieuwe prijs van het product is.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het berekenen van korting op korting met percentages, oefenen eerst het berekenen van een nieuwe prijs waarbij een keer korting of een prijsverhoging wordt gegeven. Laat hen de korting of de prijsverhoging omzetten naar het juiste kommagetal, om zo de nieuwe prijs te berekenen. Oefen daarna met het geven van korting op korting of een prijsverhoging op een prijsverhoging.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!