Berekenen van het totaal met een percentage

Berekenen van het totaal met een percentage

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van het totaal met een percentage
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren het totaal te berekenen van een gegeven aantal en percentage.

Belang

Het is belangrijk om het totaal van de percentages te kunnen berekenen, omdat je dan kunt uitrekenen welk aantal bij 100% hoort.

Introductie

Je gooit een balletje en noemt een getal onder de 100. De leerling die de bal vangt noemt het getal dat aanvult tot de 100 en gooit de bal terug.

Instructie

Eerst leg je uit dat je een totaal kunt berekenen met een percentage door eerst 1% uit te rekenen met visuele ondersteuning. Dat doe je door het percentage te delen door het aantal. Vervolgens vermenigvuldig je dit aantal met 100 om 100% te krijgen. Vervolgens doorloopt je samen met de leerlingen stapsgewijs de som door eerst 1% en vervolgens 100% uit te rekenen. Daarna laat je hen zelf oefenen. Dan oefen je hetzelfde met aan abstracte som. Je bespreekt weer hoe je met een percentage het totaal uitrekent. De volgen som maken de leerlingen weer zelf. Benadruk dat de leerlingen eerst naar 1% rekenen. Daarna bespreek je de verhaalsommen en vervolgens maken de leerlingen de sommen.

Controleer of de leerlingen het totaal kunnen berekenen van een gegeven aantal en percentages door de volgende vraag te stellen:
- Welke stappen gebruik je als je het totaal wilt berekenen van een gegeven aantal en percentage?

Inoefening

Eerst oefenen de leerlingen met een opgave met visuele ondersteuning. Vervolgens maken ze een abstracte opgave. De derde opgave staat in een verhaalvorm.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het totaal kunnen berekenen van een gegeven aantal en percentage. Als afsluiting maken de leerlingen nog 3 sommen in verschillende contexten.

Aandachtspunten

Mocht het berekenen van een totaal met percentages nog lastig zijn dan met percentages in dan kun je eerst oefen met getallen onder de 10 waarbij de leerlingen gemakkelijk 1% kunnen uitrekenen. Daarna kun je de getallen tot de 20, 100 en tot 1000 laten oplopen.

Instructiemateriaal

balletje

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!