Berekenen van een oppervlakte van een complex figuur via opmeten

Berekenen van een oppervlakte van een complex figuur via opmeten

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een oppervlakte van een complex figuur via opmeten
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de oppervlakte van verschillende complexe fguren berekenen via opmeten.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om een oppervlakte te kunnen berekenen van verschillende soorten figuren, zodat je weet hoe groot iets is. Bijvoorbeeld als je wilt weten hoe groot het zeil is, zodat je weet hoeveel doek je nodig hebt.

Introductie

Op het digibord staat een figuur waarbij de afmetingen al zijn aangegeven. Je bespreekt met de leerlingen hoe ze de oppervlakte van dit figuur kunnen berekenen.

Instructie

Leg uit hoe je de oppervlakte van een driehoek kunt berekenen door deze op te meten. Je legt uit dat het handig is om eerst een rechthoek van de driehoek te maken, zodat je de lengte en de breedte van de rechthoek kunt opmeten. Vervolgens bereken je de oppervlakte van de rechthoek door de lengte en breedte te vermenigvuldigen. De uitkomst hiervan deel je door twee, omdat de oppervlakte van de driehoek de helft is van de oppervlakte van de rechthoek. Je meet vervolgens samen met de leerlingen het figuur op het digibord. Dit kun je met de liniaal op het digibord doen. De leerlingen bedenken welke som erbij hoort en rekenen deze som uit. Daarna leg je uit hoe je de oppervlakte van een ander figuur kunt berekenen. Ook bij dit figuur maak je er eerst een rechthoek van die je uitrekent. Vervolgens reken je de driehoeken die er vanaf moeten uit en trek je dit er vanaf. Je kunt de oppervlakte van het figuur dat daarna op het digibord staat samen met de leerlingen berekenen.

Om te controleren of de leerlingen de oppervlakte van verschillende figuren kunnen berekenen via opmeten, kun je de volgende vragen stellen:
- Welke som maak je altijd bij het berekenen van een rechthoekige oppervlakte?
- Hoe bereken je de oppervlakte van een driehoek?
- Wat doe je bij een figuur dat niet rechthoekig of driehoekig is?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het berekenen van verschillende figuren op het werkblad. De figuren worden steeds meer complex. Stimuleer de leerlingen om de stippellijnen om en in het figuur te tekenen.

Afsluiting

Herhaal het doel en het belang hiervan. Vervolgens staat er een driehoek op het digibord met drie berekeningen. De leerlingen bepalen welke berekening bij de driehoek hoort. Je kunt de leerlingen de letter a, b of c laten opschrijven en omhoog houden of ze een hand laten opsteken bij de goede letter. Laat de leerlingen verwoorden waarom ze voor het antwoord gekozen hebben.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je samen de stippellijnen tekenen en ze deze figuren laten berekenen.

Instructiemateriaal

De werkbladen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!