Berekenen van een eenvoudige driehoekige oppervlakte

Berekenen van een eenvoudige driehoekige oppervlakte

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een eenvoudige driehoekige oppervlakte
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de oppervlakte van een driehoek berekenen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om de oppervlakte van een driehoek te kunnen berekenen, zodat je weet hoe groot iets is. Bijvoorbeeld als je wilt weten hoe groot het driehoekige raam is.

Introductie

Je laat een figuur zien waarbij twee kinderen een uitspraak doen over de oppervlakte van een figuur. Vraag de leerlingen wie er gelijk heeft en waarom.

Instructie

Je geeft aan dat je de oppervlakte van een driehoek handig kunt uitrekenen. Je vermenigvuldigt de lengte met de breedte. Het antwoord dat je krijgt geeft de oppervlakte van een rechthoek. Een driehoek is precies de helft van een rechthoek, dus je deelt de uitkomst door 2. Laat je zien hoe je de oppervlakte van een driehoek kunt berekenen door te bespreken hoe je kunt bepalen welke som bij een figuur hoort. Dit kun je vervolgens oefenen door met de leerlingen de sommen bij het juiste figuur te zoeken. Je kunt de letter van het figuur bij de som schrijven. Vervolgens bespreek je met de leerlingen een aantal figuren waarbij de leerlingen de oppervlakte berekenen. Ze bedenken eerst welke som ze moeten maken en rekenen deze vervolgens uit. Sommige driehoeken bestaan eigenlijk uit twee driehoeken. Om de oppervlakte te berekenen, reken je uit wat de oppervlakte van beide driehoeken is. Dit tel je bij elkaar op en deel je door 2. Bespreek hoe je de oppervlakte van een driehoek berekent en laat de leerlingen aangeven welke sommen erbij horen en wat het antwoord is. Aan het einde van de instructie bespreek je hoe je een verhaalsom over oppervlakte berekenen kunt uitrekenen en maak je samen met de leerlingen de verhaalsommen.

Om te controleren of de leerlingen de oppervlakte van een driehoek kunnen berekenen, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe kun je een oppervlakte berekenen?
- Welke som maak je om een oppervlakte te berekenen?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het berekenen van de oppervlakte van de figuren met visuele ondersteuning waarbij het een meerkeuzevraag is. In de volgende som moeten ze zelf antwoord geven en daarna maken ze een som in verhaalvorm.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om de oppervlakte te kunnen berekenen van driehoeken, omdat je zo handig kunt uitrekenen hoe groot iets is. Vervolgens laat je een driehoek zien met de bijbehorende maten. Laat de leerlingen de oppervlakte berekenen. Vraag hoe zij dit gedaan hebben. Dit herhaal je voor de twee andere figuren.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het berekenen van de oppervlakte van een driehoek, kunnen ze van deze driehoek een rechthoek maken en daarvan de oppervlakte uitrekenen. Vervolgens delen ze deze uitkomst door twee. Bij een verhaalsom kunnen ze zelf een figuur tekenen met daarbij de gegeven maten.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!