Automatiseren aftrekken t/m 20 met tientaloverschrijding

Automatiseren aftrekken t/m 20 met tientaloverschrijding

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Automatiseren aftrekken t/m 20 met tientaloverschrijding
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren minsommen t/m 20 snel en goed uitrekenen.

Belang

Het is handig als de leerlingen snel en goed minsommen kunnen uitrekenen tot en met 20, zodat ze straks ook gemakkelijk sommen met grotere getallen kunnen uitrekenen.

Introductie

Je oefent twee minsommen met visuele ondersteuning door ze klassikaal te maken en bespreken. Je kunt bij iedere som steeds willekeurig een leerling vragen om de som op te lossen, je kunt hen hierbij vragen om de tussenstap bij het rekenen tot en met het tiental te laten noemen.

Instructie

Je legt uit wat automatiseren betekent bij het uitrekenen van minsommen en daarna vertel je dat je gaat oefenen met het goed uitrekenen van minsommen binnen een bepaalde tijd. De streeftijd is uiteindelijk een som binnen 5, 4 of zelfs 3 seconden. Eerst doe je zelf drie sommen hardop voor binnen 5, 4 en 3 seconden. Herhaal de som duidelijk, spreek eventueel de tussenstap tot aan het tiental uit en geef het antwoord binnen de tijd. Daarna vraag je willekeurig leerlingen om ook de sommen binnen 5, 4 en 3 seconden te beantwoorden. Vertel de leerlingen die het niet lukt dat ze gewoon veel moeten oefenen om het te kunnen. Vervolgens reken je met de hele klas drie sommen uit binnen 15 seconden en vier sommen binnen 20 seconden.

Controleer of de leerlingen goed en snel kunnen aftrekken t/m 10 door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om snel te kunnen aftrekken?
- Hoe reken je 12 eraf 4 uit door tot het tiental te rekenen?
- Hoe kun je ervoor zorgen dat je minsommen steeds sneller kunt uitrekenen?


Inoefening

Eerst doe je samen vijf sommen waarbij de streeftijd 50 seconden is, daarna doe je vijf sommen waarbij de streeftijd 25 seconden is en vervolgens doe je vijf sommen waarbij de streeftijd 20 seconden is.

Afsluiting

Je gaat met de klas in een kring staan en vraagt een leerling om in het midden te gaan staan. De leerling in het midden strekt de armen, draait met de ogen dicht rond en noemt een minsom t/m 20. Degene die wordt aangewezen moet antwoorden binnen 5 seconden. Je kunt het spel spannender maken door van de tijd 4 en 3 seconden te maken.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze eerst laten oefenen met het maken van minsommen tot en met 20 zonder tijd erbij. Daarna kun je er een tijdslimiet aan toevoegen zoals een som binnen 10 seconden, 8 seconden enzovoorts.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!