Aftrekken t/m 5

Aftrekken t/m 5

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren aftrekken met getallen tot en met 5.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen leren aftrekken tot en met 5 zodat ze weten hoeveel je over houdt als er iets af gaat.

Introductie

Tel eerst het aantal voorwerpen samen met de leerlingen. Hang daarna samen met de leerlingen de getallen in de juiste volgorde. Bespreek steeds welke ervoor en erna komt en laat leerlingen verwoorden op welk plek het getal moet.

Instructie

Er zijn sommen waarbij de getallen visueel zichtbaar zijn. Leg uit dat leerlingen deze kunnen maken door eerst te kijken hoeveel er in het eerste groepje liggen en daarna door te tellen hoeveel er gaan. Geef aan dat wat je ziet altijd het eerste getal van de som is en wat eraf gaat het tweede getal van de som. Oefen dit vervolgens met een aantal voorbeelden.
Als de getallen in een som niet telbaar zijn kunnen leerlingen blokjes of een rekenrek gebruiken. Ook kunnen zij de som uitrekenen met behulp van de getallenlijn. Bespreek dat je sommen soms op verschillende manieren kunt uitrekenen, bijvoorbeeld door eerst een som uit te rekenen die eentje lager ligt. Oefen samen met de leerlingen het uitrekenen van verschillende sommen en vraag daarbij steeds hoe leerlingen het doen.

Inoefening

Als eerst is er een opgave met een som waarbij zichtbaar is wat er af is gegaan en de er moet worden ingevuld wat er over blijft. Daarna komt er ook een som waarbij dat zichtbaar is en leerlingen uit vier antwoorden het juiste antwoord moeten kiezen van hoeveel er over blijft. Als laatst is er een som waarbij het visueel niet meer zichtbaar is.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen aftrekken tot en met 5 zodat zij kunnen uitrekenen hoeveel je over houdt als er iets af gaat. samen is. Oefen tot slot nog verschillende sommen tot en met 5.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met de abstracte sommen het rekenrek of blokjes gebruiken.

Instructiemateriaal

Blokjes, rekenrek

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!