Aftrekken t/m 100 zonder tientaloverschrijding

Aftrekken t/m 100 zonder tientaloverschrijding

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Aftrekken t/m 100 zonder tientaloverschrijding
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren aftrekken tot en met 100 zonder tientaloverschrijding.

Belang

Het is belangrijk om af te kunnen trekken tot en met 100, zodat je weet hoeveel je van iets overhoudt.

Introductie

Laat de leerlingen met behulp van getallenlijn de sommen uitrekenen. Eventueel kun je de stappen hardop laten meetellen.

Instructie

Bespreek met de leerlingen het belang van het aftrekken tot en met 100. Daarna wordt het leerdoel op drie manieren besproken: visueel, abstract en in een verhaalvorm. Met behulp van het menu (rechtsonder aan deze pagina's) kan snel gewisseld worden tussen de verschillende manieren. Zo kan de lengte van de instructie worden aangepast aan de behoefte van de groep.
Bij de visuele manier tel je eerst het aantal voorwerpen per getal op. Vervolgens leg je uit hoe je deze twee getallen van elkaar af gaat halen. Laat zien dat je van de 76 eerst de tientallen eraf trekt. Dus trek je er 60 vanaf. Je komt nu op 16. Vervolgens trek je er nog 3 af. Je antwoord is nu 13. De volgende som kun je samen met de leerlingen uitrekenen. Controleer daarna of de leerlingen de sommen kunnen oplossen. Bij de volgende som laat je zien hoe je via sprongen op de getallenlijn de getallen van elkaar aftrekt. Laat zien dat je eerst de tientallen eraf trekt en dan de eenheden. Vervolgens laat je nog twee andere manieren zien om dezelfde som op te lossen zonder de getallenlijn. Benadruk dat de leerlingen zelf kiezen welke manier zij handig vinden om de som op te lossen. Bij de verhaalsom laat je zien welke stappen je gebruikt om hem op te lossen. Vervolgens controleer je of de leerlingen met behulp van de stappen de som kunnen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot en met 100 door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om af te kunnen trekken tot en met 100?
- Welke manier gebruik jij om een aftreksom tot en met 100 uit te rekenen?

Inoefening

Eerst gaan de leerlingen aan de slag met een som die visueel wordt aangeboden. In de volgende oefening wordt alleen de kale som aangeboden. In de derde oefening moeten ze de som uit het verhaal halen en uitrekenen.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen de instructie hebben begrepen door te vragen op welke manier zij een aftreksom tot en met 100 uitrekenen. Benadruk dat het per leerling kan verschillen welke manier voor hem handig is.
Bij de laatste oefening rekenen de leerlingen de sommen uit om er achter te komen of de uitkomsten kloppen. Door het vakje achter de som weg te krassen, kan gecontroleerd worden of de som goed of fout is. Als alle sommen zijn geweest, kun je aan de slag met het slepen van de antwoorden naar de goede som.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het aftrekken tot en met 100, kunnen eerst oefenen tot en met 50. Gebruik concreet materiaal, zoals blokjes, gummetjes enzovoort om de getallen visueel te maken. Oefen met sommen met een overschrijding met getallen onder de 10. Vervolgens kan er geoefend worden met getallen boven de 10. Hier kan je de getallenlijn bij gebruiken.

Instructiemateriaal

Concreet materiaal (gummen, potloden, muntjes, blokjes), getallenlijn.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!