Aftrekken met hele bedragen t/m 100 euro

Aftrekken met hele bedragen t/m 100 euro

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Aftrekken met hele bedragen t/m 100 euro
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren aftrekken tot en met 100 euro met hele bedragen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je kunt aftrekken met bedragen, omdat je zo weet hoeveel geld je nog over hebt. Als je eerst 94 euro hebt en je koopt een jas van 42 euro, dan weet je dat je nog 52 euro over hebt.

Introductie

Laat de leerlingen in groepjes werken. Bij ieder groepje legt één leerling een geldbedrag op tafel. De andere leerlingen geven aan hoeveel geld er ligt. Als het goed is, mag een andere leerling een geldbedrag op tafel leggen. Daarna oefen je klassikaal het rekenen met minsommen. Vraag de klas een getal te noemen tot en met 20. Draai aan het rad voor het tweede getal en vul beide getallen in bij de som. Als het eerste getal kleiner is dan het tweede getal, wissel je de getallen van plek, zodat de uitkomst van de som geen 0 is.

Instructie

Tijdens deze les kun je de leerlingen een geldbakje geven, zodat ze de sommen met muntjes op hun tafel kunnen leggen en gelijk mee kunnen rekenen.
Laat een geldbedrag op het digibord zien en de prijs van een zwembadje. Geef aan dat je 64 euro hebt en dat het zwembadje 37 euro kost. Trek deze 37 euro van de 69 euro af en tel hoeveel euro je nog overhoudt. Dit is 27 euro. Vervolgens leg je uit dat het eerste getal aangeeft hoeveel euro je hebt. Het tweede getal geeft aan hoeveel euro eraf gaat. Haal dit getal eraf, dan weet je hoeveel euro je overhoudt. Laat verschillende manieren zien hoe je deze som kunt uitrekenen. Je kunt rekenen door eerst de eenheden eraf te halen en dan de tienvouden (of andersom), maar je kunt ook gebruikmaken van een getallenlijn en in sprongen het bedrag eraf halen. Laat de leerlingen oefenen met deze sommen. Laat hen de getallen opschrijven en omhoog houden, zodat je kunt controleren of het goed is. Vraag hoe de leerlingen deze sommen hebben uitgerekend. De leerlingen die moeite hebben met het rekenen kunnen hierbij eventueel een geldbakje gebruiken. Ze leggen het juiste geldbedrag op tafel en halen een deel weg. Vervolgens tellen ze wat er over blijft. Daarna leg je uit dat je eenvoudig kunt bepalen wat het verschil is tussen twee bedragen. Dit kun je doen door het bedrag dat je hebt aan te vullen, totdat je bij het bedrag bent van het product. Je kunt het verschil tussen twee bedragen ook uitrekenen door er een minsom van te maken. Laat de leerlingen oefenen met een aantal opgaven waarbij ze moeten aangeven hoeveel euro je te weinig hebt of hoeveel euro je terugkrijgt. Tot slot leg je uit hoe je een som in verhaalvorm kunt oplossen. Eerst laat je de leerlingen de getallen uit het verhaal halen. Daarna schrijf je de som op en reken je deze som uit. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot en met 100 euro met de volgende vragen:
- Hoe haal je twee getallen van elkaar af?
- Wat doe je als je de uitkomst wilt weten van de volgende som: € 84 - € 26 = ... ?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het aftrekken tot en met 100, waarbij er een ondersteunende afbeelding in beeld is. Vervolgens moeten ze uitrekenen wat de uitkomst is als je een getal van een getal tot en met 100 haalt. Daarna rekenen ze een som in verhaalvorm uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen aftrekken tot en met 100 euro, omdat je zo weet hoeveel euro je nog over hebt. Vervolgens laat je meerdere producten zien. Er staat aangegeven wie wat koopt en hoeveel geld diegene heeft. De leerlingen moeten aangeven welke som erbij hoort en wat het antwoord is. Daarna laat je twee kinderen zien die een uitspraak doen. De leerlingen geven aan of de uitspraak waar of niet waar is. Laat hen ook uitleggen hoe zij dat weten.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het aftrekken van geldbedragen tot en met 100 euro, kunnen gebruikmaken van een geldbakje. Laat hen eerst een geldbedrag neerleggen tot en met 100 euro. Haal een aantal briefjes of muntgeld weg en vraag hoeveel geld er nog ligt.

Instructiemateriaal

Een geldbakje met muntstukken van 1 en 2 euro en briefgeld van 5, 10, 20, 50 en 100 euro.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!