Afronden van kommagetallen op tienden
Afronden van kommagetallen op tienden

Afronden van kommagetallen op tienden

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren kommagetallen afronden op tienden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het TE,thd-schema.

Belang

Je bespreekt met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen afronden op tienden, omdat ze hiermee sneller kunnen rekenen.

Introductie

Je ziet op het digibord de cijfers die een scholier heeft gehaald voor zijn proefwerken. Deze cijfers zijn gegeven op 1 decimaal nauwkeurig. Op het rapport komen alleen hele getallen. Laat de leerlingen uitrekenen wat de cijfers van de scholier op het rapport worden. Vraag hoe de leerlingen afronden. Wanneer rond je een getal af naar boven? Wanneer rond je een getal af naar beneden?

Instructie

Je legt uit dat je een kommagetal af kunt ronden op tienden, door te kijken naar het cijfer dat achter de tienden staat, het aantal honderdsten. Dit is het tweede cijfer achter de komma. Is het cijfer lager dan 5, dan blijft het aantal tienden hetzelfde. Is het cijfer 5 of hoger, dan komt er 1 tiende bij. Je kunt het TE,thd-schema hierbij gebruiken. Vervolgens kun je laten zien hoe je getallen afrondt op tienden, door de getallen in het TE,thd-schema te slepen en te kijken naar het aantal honderdsten.

Om te controleren of leerlingen de uitleg begrijpen kun je de volgende vragen stellen:
- Naar welk cijfer moet je kijken als je een kommagetal wilt afronden op tienden?
- Wat doe je als het aantal honderdsten 5 is?
- Wat gebeurt er met het aantal tienden als het cijfer 5 of hoger is?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het afronden van de getallen op tienden met twee en drie decimalen.

Afsluiting

Je herhaalt het doel en vraagt waarom het belangrijk is om goed te kunnen afronden. Afronden kun je gebruiken als je later schattend wilt rekenen. Ook vraag je naar welke cijfers je kijkt bij het afronden. Kijken de leerlingen naar de honderdsten om het getal op tienden af te ronden? Om dit te controleren zijn op het digibord een aantal getallen te zien, waarbij de leerlingen aangeven of ze het getal afgerond op tienden naar boven of naar beneden afronden. Je kunt de getallen naar het vak 'naar boven' of 'naar beneden' slepen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen nog moeite met dit doel hebben, laat ze dan eerst oefenen met het afronden op hele getallen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!