Afronden van getallen t/m 10.000

Afronden van getallen t/m 10.000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Afronden van getallen t/m 10.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen tot en met 10 000 afronden.

Belang

Je bespreekt met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen afronden, zodat je weet hoeveel iets ongeveer is. Hiermee kun je schattend rekenen. Bijvoorbeeld als je de afstand tussen New York en New York wilt afronden.

Introductie

Op het digibord staan een aantal cijfers, waarbij leerlingen eerst met drie cijfers een zo klein mogelijk en een zo groot mogelijk getal moeten maken. De leerlingen kunnen alle cijfers gebruiken. Vervolgens oefen je dit nog een keer samen maar dan is er maar keuze uit drie cijfers. Bespreek met leerlingen welke getallen ze vooraan of achteraan zetten.

Instructie

Op het bord staan tienvouden, honderdvouden en duizendvouden. Bespreek deze en leg uit dat we dit ronde getallen noemen. Leg uit dat bij afronden je van getallen ronde getallen gaat maken door te kijken welk getal er het dichtst bij ligt.
De leerlingen kijken met behulp van een getallenlijn naar welk honderdvoud en welk duizendvoud ze afronden. Dit kan worden gedaan door te kijken welk honderdvoud het dichtstbij ligt en daarna met een getal door te kijken wel duizendvoud het dichtst bij ligt. Vervolgens wordt beschreven dat je naar boven afrondt wanneer het cijfer 5 of hoger is en dat je naar beneden afrondt wanneer het cijfer lager dan 5 is. Door getallen in de DHTE-schema te slepen, kunnen leerlingen zien wat de waarde van een getal is. Je bespreekt met de leerlingen naar welk cijfer ze kijken bij het afronden op een tienvoud, honderdvoud en duizendvoud. Bij het afronden op een tienvoud kijk je namelijk naar de eenheden. bij het afronden op een honderdvoud kijk je naar de tientallen en bij het afronden op een duizendvoud kijk je naar de honderdtallen. Oefen daarna dit samen door twee getallen op verschillende manieren af te ronden.

Om te controleren of leerlingen weten hoe ze een getal tot en met 10 000 kunnen afronden kun je de volgende vragen stellen:
- Wat zijn tienvouden/honderdvouden/duizendvouden?
- Naar welk cijfer kijk je als je een getal op een tienvoud/honderdvoud/duizendvoud wil afronden?
- Wanneer rond je een getal af naar boven?

Inoefening

De leerlingen ronden eerst af met behulp van een getallenlijn. Vervolgens ronden ze af op honderdtallen waarbij ze zelf het getal invullen en tot slot moeten ze afronden op duizendtallen, waarbij ze de getallen naar het juiste vak slepen.

Afsluiting

Je herhaalt het doel en vraagt waarom het belangrijk is om goed te kunnen afronden. Dit helpt je bij het schattend rekenen. Ook vraag je naar welke getallen je kijkt bij het afronden. Op het digibord staan een aantal getallen. Het eerste getal moet worden afgerond op een tienvoud, het tweede getal op een honderdvoud en het derde getal op een duizendvoud. De leerlingen schrijven het afgeronde getal op. Vervolgens bespreek je hoe ze aan het antwoord zijn gekomen en kun je de antwoorden zien door te gummen. Controleer of de leerlingen nu weten hoe ze moeten afronden door te vragen naar welke getallen ze gekeken hebben bij het afronden, zoals het aantal eenheden bij het afronden op een tienvoud, het aantal tientallen bij het afronden op een honderdvoud en het aantal honderdtallen bij het afronden op een duizendvoud.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen nog moeite met dit doel hebben, laat ze dan eerst met lagere getallen oefenen op het afronden op een tienvoud of honderdvoud.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!