Aflezen van een meervoudige staafgrafiek

Aflezen van een meervoudige staafgrafiek

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Aflezen van een meervoudige staafgrafiek
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren informatie aflezen uit een meervoudige staafgrafiek.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om een meervoudige staafgrafiek te kunnen aflezen, zodat je snel allerlei informatie kunt opzoeken. Zo kun je bijvoorbeeld in een staafgrafiek aflezen van welk tijdschrift de meeste abonnementen zijn afgesloten in de verschillende jaren.

Introductie

Lees de uitspraken van de kinderen en vraag welke muziekstijl past bij deze uitspraak.

Instructie

Leg uit dat een meervoudige staafgrafiek bestaat uit staven, een titel, een horizontale as, een verticale as en een legenda. Om een staafgrafiek te kunnen aflezen, kijk je naar de verschillende onderdelen. In het voorbeeld staat op de horizontale as de hobby's, op de verticale as het aantal leerlingen en in de legenda staat weergegeven welke kleur overeenkomt met welke school. Als je van een bepaalde hobby wilt weten hoeveel leerlingen dit als hobby hebben, zoals bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat dansen als hobby heeft, dan zoek je eerst de juiste staaf op. Kijk daarbij goed in de legenda welke kleur staat je moet hebben. Daarna kijk je op de verticale as welke hoeveelheid hoort bij deze staaf. Wijs aan dat de staaf van de hobby dansen overeenkomt met 250 leerlingen. Vervolgens geef je aan dat sommige staven precies tussen twee waardes in staat, zoals bij de blokken bij groep 3. De staaf staat tussen de 30 en 40, precies in het midden. De waarde die hierbij hoort is dus 35. Bepaal samen wat de waarde van de groen omlijnde staven is. Bespreek klassikaal de meervoudige staafgrafiek over de meubels in het magazijn en laat de leerlingen bepalen wat de getallen zeggen. Laat de leerlingen vervolgens in groepjes oefenen met het aflezen van een staafgrafiek. Benadruk dat er twee antwoorden juist zijn. Daarna bespreken de leerlingen in tweetallen de verschillende vragen die horen bij de staafgrafiek over het favoriete vakantieverblijf. Oefen vervolgens met de stellingen die bij een staafgrafiek staan. Daarna geef je aan dat een staafgrafiek ook staven kan weergeven door de staven op elkaar te plaatsen en oefen hiermee door de vragen te beantwoorden. In sommige gevallen staan de staafgrafieken niet horizontaal boven op elkaar, maar verticaal, zoals bij de openingstijden. Vraag de leerlingen welke openingstijden overeenkomen met de staafgrafieken.

Controleer of de leerlingen een meervoudige staafgrafiek kunnen aflezen met de volgende vragen:
- Hoe moet je een meervoudige staafgrafiek aflezen?
- Hoe lees je een staafgrafiek af waarbij de staven op elkaar staan in plaats van naast elkaar?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het aflezen van een meervoudige staafgrafiek. Eerst geven ze aan welk aantal hoort bij één staaf, vervolgens bij twee staven en tot slot bepalen ze of de uitspraken waar of niet waar zijn.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is als je meervoudige staafgrafieken kunt aflezen. Als afsluiting laat je de uitspraken op het digibord zien. Vraag aan de leerlingen of de uitspraak waar of niet waar is. Indien dit niet waar is, laat de leerlingen uitleggen wat het juiste antwoord moet zijn.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het aflezen van meervoudige staafgrafieken, kun je hen stap voor stap helpen met het aflezen van een enkelvoudige staafgrafiek. Wijs de horizontale en verticale as aan en vraag welke informatie op de assen te vinden is. Gebruik eventueel concreet materiaal om de staafgrafiek visueel te maken. Maak van tevoren een staafgrafiek en gebruik bijvoorbeeld blokjes met verschillende kleuren om te laten zien dat er vijf blokjes geel zijn, vier blokjes oranje en acht blokjes blauw. Zet de blokjes met dezelfde kleur op elkaar, zodat het daadwerkelijke staven vormen. Breid dit vervolgens uit naar een visuele weergave van een meervoudige staafgrafiek.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!