Aflezen van een kaart en een legenda

Aflezen van een kaart en een legenda

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Aflezen van een kaart en een legenda
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren legenda's af te lezen en punten te herkennen en aan te wijzen op een kaart of afbeelding.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je een legenda kunt aflezen en punten kunt aanwijzen op een kaart, zodat je aan de hand van tekens en symbolen kunt nagaan wat zich op bepaalde locaties bevindt.

Introductie

Laat een kaart zien en laat de leerlingen de vragen beantwoorden.

Instructie

Leg uit dat een legenda een overzicht is van de kleuren en symbolen die op een kaart staan. In de legenda staat de betekenis van deze kleuren en symbolen. Als je wilt weten wat een symbool of een kleur op de kaart betekent, kun je dit opzoeken in de legenda door bij hetzelfde symbool of dezelfde kleur te kijken. Laat het voorbeeld zien van het symbool voor de toiletten. Teken vervolgens samen met de klas een plattegrond van het klaslokaal op het digibord. Geef de tafels, kasten en stoelen verschillende kleuren. Bedenk ook symbolen voor bijvoorbeeld de deur of een raam. Maak samen met de leerlingen de legenda van de plattegrond. Daarna laat je een kaart zien en vraag je naar de betekenis van de rode lijn. Sleep het afdekvlak weg om te controleren of het gegeven antwoord goed is. Geef aan dat er soms geen legenda is. In dat geval kun je kijken naar de verschillende symbolen die op de kaart staan, ieder met hun eigen betekenis. Vraag de klas welke symbolen zij herkennen op de kaart of al eens eerder hebben gezien. Wat denken zij dat de symbolen betekenen? Laat de leerlingen in groepjes nadenken over symbolen of tekens die zij kennen en die mogelijk op een kaart kunnen staan. De leerlingen tekenen de symbolen. Vraag de groepjes welke symbolen zij getekend hebben en laat dit symbool aan de rest van de klas zien. Daarna laat je een kaart zien, waarbij de leerlingen moeten aangeven waar de school is. Op de andere kaart moeten ze aanwijzen waar de toiletten zijn. Vervolgens vraag je wat er op locatie C te zien is. Laat de leerlingen uitleggen waarom zij denken dat het een bepaalde locatie is.

Controleer of de leerlingen een legenda kunnen aflezen en punten kunnen aanwijzen op een kaart met de volgende vragen:
- Wat is een legenda?
- Hoe gebruik je een legenda?
- Welke symbolen ken je die op een kaart staan?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het vinden van bepaalde locaties op een kaart en met het benoemen van deze locaties.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is als je een legenda kunt aflezen en punten kunt aanwijzen op een kaart. Om te controleren of leerlingen dit ook kunnen, laat je hen een kaart maken. Ze mogen zelf weten wat ze tekenen: de school, het dorp of de stad enzovoorts. Op de kaart tekenen ze ook symbolen of tekens die kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld een bepaalde ruimte of winkel. Ze tekenen ook een bijbehorende legenda. In tweetallen bespreken ze elkaars plattegrond. Ze wijzen een onderdeel aan en de ander moet aangeven wat er getekend is.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het aflezen van een legenda en het aanwijzen van punten op een kaart, kunnen ze eerst oefenen met de betekenis van een aantal 'standaard' symbolen, zoals een lepel en vork voor een restaurant of een man en een vrouw voor de toiletten. Laat de leerlingen omschrijven wat ze zien en wat ze denken dat het symbool betekent. Laat hen ook oefenen met een legenda door een kleur of symbool op de kaart aan te wijzen en de leerling deze kleur of dit symbool in de legenda te laten opzoeken. Weten ze wat het betekent?

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!