Aflezen van digitale klok met halve uren
Aflezen van digitale klok met halve uren

Aflezen van digitale klok met halve uren

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de digitale klok af te lezen met de bijbehorende dagdelen met halve uren.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen de digitale klok kunnen aflezen met de bijbehorende dagdelen met halve uren, omdat ze dan weten hoe laat het is en welk dagdeel daar bij hoort.

Introductie

De leerlingen luisteren naar het verhaaltje door op de read-speaker te klikken. Vervolgens slepen ze de digitale klokken naar de juiste plaatjes.

Instructie

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen aflezen van de digitale klok met de bijbehorende dagdelen met halve uren. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een cijfer kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Leg uit dat de digitale klok uit lage en hoge uren bestaat en bespreek de dagdelen: ochtend, middag, avond en nacht. Laat de lijn zien met de uren erop en wijs op het verschil tussen analoog en digitaal. Bij hoge uren op de digitale klok haal je er 12 uur van af. Na 12 uur begin je opnieuw met tellen bij 1 uur, maar met de digitale klok tel je door naar 13 uur, 14 uur, 15 uur enzovoort. Leg uit dat een dag 24 uren heeft, maar je na 23:00 weer opnieuw begint met tellen (0:00). Hierdoor kan je het verschil tussen ochtend, middag, avond en nacht zien op een digitale klok. Controleer of de leerlingen de tijden bij de juiste dagdelen kunnen plaatsen. Laat zien hoe je van 22:30 twaalf uur afhaalt en half 11 overhoudt. Het is dus half 11 in de avond. Leg uit dat een uur uit 60 minuten bestaat. Een half uur is daar de helft van, dus 30 minuten. Vervolgens leg je uit dat je bij lage uren naar de cijfers voor de dubbele punt kijkt om te weten hoe laat het is. Controleer met de vragen of de leerlingen de halve uren en de dagdelen van de digitale klok kunnen aflezen. Vervolgens maken de leerlingen opgaven waarbij ze de juiste tijd moeten aflezen van de digitale klok. Benadruk dat de leerlingen goed moet kijken welk dagdeel er bij die tijd hoort.

Controleer of de leerlingen de digitale klok met de bijhorende dagdelen met halve uren kunnen aflezen door hen de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om te kunnen klokkijken op een digitale klok?
- Uit hoeveel minuten bestaat een uur? En een half uur?
- Hoe weet jij welk dagdeel er bij de tijd hoort?

Inoefening

De leerlingen kiezen de juiste tijden en dagdelen bij de digitale klokken.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om de digitale klok te kunnen aflezen met met de bijbehorende dagdelen met halve uren, omdat ze dan weten hoe laat het is en welk dagdeel daar bij hoort. Laat een aantal voorbeelden bedenken waarbij het handig is dat je de digitale klok kunt aflezen. Als laatste luisteren de leerlingen naar een verhaal. Door op de read-speaker te klikken wordt het verhaal voorgelezen. Vervolgens proberen ze antwoord op de vraag te geven. Voorbeeld: "Als ik om 8 uur 's ochtends op sta, ga ik eerst douchen. Om half 9 ga ik ontbijten. Ik kleed mij om en fiets om 9 uur naar school. Vandaag ben ik om half 3 uit."
De vraag is: "Hoe laat ging ik ontbijten?" De leerlingen proberen nu antwoord te geven.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het aflezen van de halve uren op de digitale klok oefenen met de positie van de getallen op de digitale klok. Leg uit dat de cijfers voor de dubbele punt de uren zijn en de cijfers na de dubbele punt de minuten zijn. Gebruik een digitale klok om de posities van de getallen en hele uren te oefenen. Herhaal bij deze leerlingen het verschil tussen de lage en hoge tijden en leg uit hoe je achter de tijd van een hoge tijd kunt komen (12 uur eraf halen). Laat deze leerlingen in tweetallen oefenen met een digitale klok, waarbij ze het aflezen van hele uren oefenen. Maak vervolgens de stap naar halve uren en bespreek dat ze deze tijden kunnen herkennen aan het getal 30.

Instructiemateriaal

Digitale klokjes

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!