Grammatica

Gynzy's leerstof voor het vakgebied grammatica.

De Werelden van grammatica

De leerlijn van spelling is opgedeeld in twee domeinen. Elk domein heeft een eigen “Wereld” in Gynzy. Binnen deze Werelden zijn de grammatica-onderwerpen te vinden als “Eilanden”. Elk van de Eilanden bestaat uit een aantal specifieke leerdoelen. De leerlijn van grammatica is nauw verweven met de Wereld “begrippen” van spelling. Een aantal leerdoelen (bijvoorbeeld; weten wat een werkwoord is), zijn zowel bij spelling als bij grammatica te vinden.

Taalkundig ontleden

Ontleding van de losse woorden. Bv. woordsoorten, woordvormen, en soorten werkwoorden.

Redekundig ontleden 

Ontleding van de functie van een woord(groep) binnen een zin. Bv. zinsdelen, zinsvormen en bepalingen.

Ontleden

De taalkundige en redekundige ontleding van zinnen draagt bij aan de taalontwikkeling. Dit is niet alleen van belang voor het Nederlands, maar ook als voorbereiding voor de ontwikkeling van vaardigheden in andere (moderne) vreemde talen zoals Engels, Duits, Spaans of Grieks.

De leerstof begint bij eenvoudige begrippen zoals enkelvoud/meervoud en samenstelling en eindigt in uitdagende leerdoelen zoals koppelwerkwoord en naamwoordelijk gezegde.

Meer weten?

Met een eigentijdse blik op onderwijs heeft Gynzy haar leermateriaal ontwikkeld. De didactische en onderwijskundige onderbouwing hierbij staat uitgewerkt in de verantwoording. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de Werelden van grammatica nog niet volledig Vlaams zijn, maar grotendeels wel ingezet kunnen worden in de klas doordat we op dezelfde manier grammatica of taalbeschouwing in onze Vlaamse scholen aanbieden. Hieraan wordt dus nog gewerkt om ook deze werelden volledig Vlaams te krijgen volgens de leerplannen.

Download de verantwoording

Ga aan de slag met Gynzy