Onderwijskundige verantwoording

Toelichting van gewenste effecten bij onderwijskundige en didactische keuzes.

Didactische onderbouwing

Met een eigentijdse blik op onderwijs heeft Gynzy haar leermateriaal ontwikkeld. De didactische en onderwijskundige onderbouwing hierbij staat uitgewerkt in de verantwoording. Aspecten die voor de gehele software gelden staan in de algemene verantwoording, vakspecifieke zaken staan in de verantwoordingen voor de vakgebieden. Het Didactisch Handboek dient als handleiding voor Gynzy en geeft toelichting en richtlijnen voor de praktische inzet van Gynzy.

onderwijskundige verantwoording en didactisch handboek

Algemene verantwoording

Toelichting en onderwijskundige verantwoording van de uitgangspunten, opbouw en werking van de software.

Didactisch handboek

Handleiding voor Gynzy met achtergronden
en praktische handreikingen voor het vormgeven van je didactiek met Gynzy.

Vakspecifieke verantwoording

Vakspecifieke verantwoording over de didactische redenaties waarmee de structuur en inhoud van alle werelden zijn ontwikkeld.

flanders_rekenen

Verantwoording
Wiskunde

Verantwoording
Spelling & Grammatica

Verantwoording
Woordenschat

cijfers_en_letters_vlaanderen

Verantwoording
Cijfers & Letters

leerplannen

Leerlijnen

Gynzy heeft eigen uitgebreide leerlijnen ontwikkeld die aan de basis liggen van de leeromgeving. De leerlijnen bestaan uit een groot aantal leerdoelen voor de aangeboden vakgebieden. Deze leerdoelen zijn zo nauwkeurig mogelijk gedefinieerd om goed te kunnen vaststellen waar een leerling op vastloopt. Voor het creëren van de Wereld wiskunde baseerden we ons op de Vlaamse eindtermen en de leerplannen specifiek per koepel. (ZILL, GO! en OVSG)

Opgaven

Elk leerdoel bevat 40 tot soms wel 800 opgaven. Deze opgaven hebben allemaal verschillende niveaus qua moeilijkheid. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen altijd opgaven krijgen die aansluiten bij hun eigen niveau binnen een leerdoel.

verwerking witte pebbles

Ga aan de slag met Gynzy!