Privacy- en cookie statement Gynzy

Hoe gaat Gynzy om met jouw privacy?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van bezoekers van de website van Gynzy Group B.V. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder Gynzy Netherlands B.V., Gynzy Belgium B.V. en Gynzy Inc. (hierna gezamenlijk te noemen: Gynzy).

Lees meer informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van:

Cookie verklaring