Woorden met v~

Woorden met v~

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met v~
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met v~ schrijven, zoals vlag, vraag, volgorde en scheepvaart.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden zoals 'vlag' op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je op wilt schrijven wat er op het menu staat.

Introductie

De leerlingen oefenen de auditieve analyse van woorden zoals 'wesp' en 'kroon'. Hak samen met de leerlingen de woorden in klanken. Wanneer het woord hoort bij de categorie 'kroon' gaan de leerlingen door de knieën. Wanneer het woord hoort bij de categorie 'wesp' fladderen de leerlingen met de armen. Je kunt eventueel de woorden naar de juiste kaart slepen. Woorden bij 'kroon': bloem, kraag, brug. Woorden bij 'wesp': hert, rups, taart.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klanken hakken van woorden zoals 'vlag'. Bespreek met de leerlingen dat wanneer je een woord hakt en de klank /v/ hoort, je /v/ moet schrijven. Dit is een klank met stemgeluid. De leerlingen kunnen dit controleren door twee vingers op de keel te leggen en het woord vlag langzaam uit te spreken. Spreek de startklank lang uit, vvvlag. Bij het uitspreken van de /v/, gaan de stembanden trillen. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'vos'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'vuur' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord ‘vaas’. Bij het oefenen van de woorden houd je de stappen van het spellen aan en controleer je of de leerlingen de spellingscategorie goed beheersen.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke klank in het woord te horen is. Vervolgens geven de leerlingen aan welke klank bij de letter hoort. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Tot slot geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Vandaag staat er vlees op het menu. Schrijf op: vlees
2. Ik prik het vlees aan mijn vork. Schrijf op: vork
3. Op vrijdag eten we verse vis. Schrijf op: vis
4. Schrijf de zin op: Ik eet ook graag vla.

Gemengd dictee:
1. Soms zet ik cijfers in een groep. Schrijf op: groep.
2. Het cijfer één is het minst. Schrijf op: minst.
3. Tellen tot honderd duurt wel lang. Schrijf op: duurt.
4. Schrijf de zin op: Ik tel vlot tot vier.

Aandachtspunten

De letters /f/ en /v/ kunnen door elkaar worden gehaald. De verwarring is afhankelijk van de uitspraak, in sommige regio's van Nederland zorgt deze categorie voor meer moeilijkheden. Spreek de juiste klank hardop, langzaam en correct uit. Leerlingen die het lastig vinden om de klank te horen, kunnen voelen of de klank met of zonder stemgeluid is. Ook goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen. Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!