Woorden met ~uw

Woorden met ~uw

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~uw
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~uw, zoals sluw, ruw, schaduw en duwboot te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~uw op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een brief wilt schrijven.

Introductie

De leerlingen leren eerst de betekenis van onbekende woorden uit de categorie. Daarna luisteren de leerlingen naar de woorden met de klank /uuw/. De leerlingen noemen zoveel mogelijk woorden op met deze klank. Vervolgens luister je samen met de leerlingen naar de woorden. Sleep de woorden naar het vak met de juiste klank.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klanken hakken van woorden zoals 'sluw'. Leg uit dat wanneer je /uuw/ hoort, je ~uw schrijft. In de Nederlandse spelling wordt voor de 'w' altijd maar één 'u' geschreven. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'luw'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'schuw' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'stuw’.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welk woord dezelfde klank heeft. Daarna geven de leerlingen het juiste woord aan met de klank. Daarna moeten de leerlingen de woorden afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Max speelt een sluw spelletje. Schrijf op: sluw
2. Hij geeft Mik een duw. Schrijf op: duw
3. 'Dat gaat er te ruw aan toe' zegt de meester. Schrijf op: ruw
4. Schrijf de zin op: Ik waarschuw niet meer.

Gemengd dictee:
1. Schrijf de zin op: Wat is dat lawaai?
2. Schrijf de zin op: Het is een beer.
3. Schrijf de zin op: Het beest is schuw en schrikt.
4. Schrijf op: Ik zie een mooi dier.

Aandachtspunten

De woorden met ~uw kunnen verkeerd worden gespeld. De leerlingen kunnen 'uuw' in plaats van 'uw' opschrijven. Laat leerlingen die moeite hebben met deze woorden de regel zelf verwoorden en geef aan dat voor de letter 'w' altijd maar één 'u' komt. Maak de categorie visueel door de wandkaart op te hangen. Ook goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen.Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!