Woorden met te~ of me~

Woorden met te~ of me~

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met te~ of me~
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met te~ en me~, zoals terug, meloen, tevreden en mevrouw te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met te~ en me~ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld om een som op te schrijven.

Introductie

Luister met de leerlingen naar de woorden. Bespreek welke klank je in ieder woord hoort. In ieder woord hoor je de klank /tu/ of /mu/ zonder klemtoon. Je vraagt of de leerlingen zelf ook woorden met deze klank kunnen noemen.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klankgroepen hakken van woorden zoals 'teveel' en 'meloen'. Je hoort /tu/ en /mu/ zonder klemtoon, je schrijft 'te' en 'me'. Je oefent het plaatsen van de klemtoon, sleep de cirkels naar het woorddeel waar de klemtoon op valt. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'tehuis'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'meteen' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'tekeer’.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke klank vooraan in het woord zit. Vervolgens geven de leerlingen de juiste letters bij de klank aan. Daarna moeten de leerlingen de woorden afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Meneer Bol wil snoep kopen. Schrijf op: meneer
2. Ik trakteer mezelf op een lolly. Schrijf op: mezelf
3. Heb ik geld tekort? Schrijf op: tekort
4. Schrijf de zin op: De mevrouw geeft een euro terug.

Gemengd dictee:
1. Schrijf de zin op: Mevrouw de Jong loopt mank.
2. Schrijf de zin op: Ze hinkt naar links.
3. Schrijf de zin op:Het schiet niet op.
4. Schrijf de zin op: Tezamen met haar man loopt ze door.

Om te controleren of de leerlingen de categorieën kunnen onderscheiden, mogen de leerlingen door het lokaal lopen. Op het moment dat je 'stop' zegt, stoppen de leerlingen met lopen. Je noemt een woord uit de categorie gebak, beschuit, verbod en teveel meloen. Bijvoorbeeld: gebaar, begin, verhaal of mezelf. De leerlingen bespreken in tweetallen bij welke categorie het woord hoort. Indien nog niet alle categorieën zijn behandeld, noem je alleen woorden uit bekende categorieën.

Aandachtspunten

De woorden met te~ en me~ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen 'tu' en 'mu' schrijven in plaats van 'te' en 'me'. Laat leerlingen die moeite hebben met deze woorden de regel zelf verwoorden. Geef aan dat deze woordstukken vaak vooraan in het woord staan, het zijn woorden met een stomme 'e'. Je kunt de regel visueel maken door de wandkaart op te hangen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!