Woorden met ~te

Woorden met ~te

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~te
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~te, zoals groente, stilte, achtste en moeite te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~te op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je informatie over je klas op wilt schrijven.

Introductie

Luister met de leerlingen naar de woorden. Bespreek welke klank je in ieder woord hoort. In ieder woord hoor je de klank /tu/. Je vraagt of de leerlingen zelf ook woorden met een stomme 'e' kunnen noemen.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klankgroepen hakken van woorden zoals 'groente'. Je hoort /tu/, maar je schrijft ~te. Doordat de klemtoon niet op het woorddeel ~te valt, hoor je /tu/. Je oefent het plaatsen van de klemtoon, zet een streep onder het woorddeel waar de klemtoon op valt. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'drukte'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'ziekte' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'ruimte’.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke klank in het woord zit. Vervolgens geven de leerlingen de juiste letters bij de klank aan. Daarna moeten de leerlingen de woorden afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Daarna geef je de dictees. Ten slotte koppelen de leerlingen woorden aan de juiste categorie door het spelen van de memory. De juiste combinaties zijn: gebak - gebit, groente - stilte en beschuit - beslag.

Dictee van de categorie:
1. De woeste winter is voorbij. Schrijf op: woeste
2. Tante Sam houdt meer van de lente. Schrijf op: lente
3. De meeste dagen zijn dan zonnig. Schrijf op: meeste
4. Schrijf de zin op: Tante Sam geniet van de warmte.

Gemengd dictee:
1. Het is heerlijk weer. Schrijf op: weer
2. Ik hoor een vogel fluiten. Schrijf op: fluiten
3. Tante Sam schuift de stoel in de zon. Schrijf op: schuift
4. Schrijf de zin op: Ze begint aan een nieuw boek.

Aandachtspunten

De woorden met ~te kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen 'tu' schrijven in plaats van 'te'. Laat leerlingen die moeite hebben met deze woorden de regel zelf verwoorden. Het aangeven van de klemtoon voordat het woord wordt opgeschreven, kan de leerling helpen. Je kunt de regel visueel maken door de wandkaart op te hangen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!