Woorden met ~q~

Woorden met ~q~

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~q~
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~q~ zoals aquarium, quiz, cheque & quiche te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~q~ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je informatie over je hobby's wilt geven.

Introductie

De leerlingen luisteren naar het woord. Je vraagt aan de leerlingen welke klank te horen is. In deze les leren de leerlingen bij welke woorden je /k/ of /kw/ hoort, maar deze niet schrijft.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Hoor je /k/ of/kw/? Dan schrijf je soms ~q~. Je legt uit dat dit leenwoorden uit verschillende talen zijn, het zijn weetwoorden die je moet onthouden. Je legt uit dat je na de q altijd een u schrijft. Je laat dit zien door de q en de u de juiste kleuren te geven.

Deze les bevat vier activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
-Memory. De leerlingen zoeken het juiste woord en de juiste afbeelding bij elkaar.
-Welk woord? Schrijf op en controleer. De leerlingen luisteren naar de woorden en lezen de zin. Vervolgens schrijven de leerlingen het woord op. Je benadrukt dat het altijd belangrijk is om te controleren of je een woord goed hebt geschreven.
-Trek een lijn tussen de zin en het juiste woord. De leerlingen lezen de zinnen. Je bespreekt welk woord bij de zin hoort. Je controleert of de leerlingen woorden zoals 'quitte' en 'adequaat' kunnen uitleggen. Op de volgende pagina vind je de antwoorden.
-Draai aan de schijf en kies een woord uit het juiste vak. Je draait aan de schijf door op de blauwe stip te klikken. Het nummer geeft de manier aan wat je moet doen en uit welk vak je een woord mag kiezen. Vervolgens haal je het afdekvlak weg en doen de leerlingen de opdracht. Voorbeeld: je klikt op de blauwe stip van de draaischijf. De schijf geeft het cijfer twee aan. Je verwijdert een afdekvlak uit een groen vak. De leerlingen tekenen het woord. Je controleert of de leerlingen woorden zoals 'consequent' en 'frequent' kunnen uitleggen.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letter bij de klank hoort. Vervolgens geven de leerlingen het woord met ~q~ die klinkt als /kw/ aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Tijdens de knutselles maak ik een aquarel. Schrijf op: aquarel
2. Quin maakt een maquette van zijn huis. Schrijf op: maquette
3. Quillian naait een chique jas voor zijn opa. Schrijf op: chique
4. Schrijf de zin op: Hij werkt frequent aan de jas.

Gemengd dictee:
1. Quincy draagt een panty onder haar jurk. Schrijf op: panty
2. De panty is synthetisch. Schrijf op: synthetisch
3. Quincy wrijft over de stof. Schrijf op: wrijft
4. Schrijf de zin op: Ze draait charmant in het rond.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'maquette' en 'aquarel' kunnen uitleggen.
- Woorden met ~q~ die klinkt als /k/ of /kw/ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen cq, k of kw schrijven in plaats van q. Ook kunnen leerlingen vergeten de u na de q te schrijven.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!