Woorden met ~ou~ I

Woorden met ~ou~ I

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~ou~ I
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren eenvoudige woorden met ~ou~ zoals zout, bouw, drukfout en houden te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~ou~ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je op wilt schrijven hoe je een brood bakt.

Introductie

De leerlingen lezen de zinnen en luisteren naar de woorden. Vervolgens sleep je de luidspreker naar de juiste zin.

Instructie

Je legt de regel uit die bij deze categorie hoort. Hoor je /ou/? Dan schrijf je vaak ~ou~. Je legt uit dat dit weetwoorden zijn, deze woorden moet je dus onthouden. Er zijn geen regels voor.

Deze les bevat vier activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Activiteiten:
- Hang de kaartjes aan de juiste afbeelding. Sleep de kaartjes naar de juiste afbeelding.
- Memory. De leerlingen zoeken de juiste afbeeldingen en woorden bij elkaar.
- Wat is het? De leerlingen lezen de zinnen. Je vraagt welk woord bij de zin past. Dit woord schrijf je op, laat de leerlingen de woorden ook opschrijven. Wanneer je het afdekvlak verwijdert, kunnen de leerlingen controleren of zij het woord goed hebben geschreven. Door de letters uit de gekleurde vakjes achter elkaar te zetten, verschijnt het woord 'sjouw'.
- Letters strooien. De leerlingen plakken de woorden aan elkaar. Zet eerst een cirkel om de woorddelen, vervolgens schrijven de leerlingen het woord op. Je kunt zelf meeschrijven op de lijntjes. Zo kunnen de leerlingen controleren of zij het woord goed hebben geschreven.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters bij de klank horen. Vervolgens geven de leerlingen de juiste categorie bij het woord aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Guusje is stout geweest. Schrijf op: stout
2. Zij zou moeten vragen of ze een snoepje mag. Schrijf op: zou
3. Haar ouders spreken haar streng toe. Schrijf op: ouders
4. Schrijf de zin op: Ze toont berouw.

Gemengd dictee:
1. Wij gaan vandaag naar de kinderboerderij. Schrijf op: wij
2. De pauw heeft prachtige veren. Schrijf op: pauw
3. De geit loopt in de wei. Schrijf op: geit
4. Schrijf de zin op: Ik wacht naast de wei.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaart op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaart op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals vertrouw en berouw kunnen uitleggen.
- Woorden met ~ou~ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen ~au~ schrijven in plaats van ~ou~.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!