Woorden met ~ou~ die klinkt als /oe/

Woorden met ~ou~ die klinkt als /oe/

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~ou~ die klinkt als /oe/
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~ou~ die klinkt als /oe/ zoals douche, journaal, parcours & coureur te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~ou~ die klinkt als /oe/ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je op wilt schrijven wat je op het journaal hebt gezien.

Introductie

De leerlingen luisteren naar het woord. Je vraagt aan de leerlingen welke klank te horen is. Je geeft aan dat de leerlingen vandaag leren om leenwoorden waar je /oe/ hoort, juist te spellen.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Hoor je /oe/? Dan schrijf je soms ~ou~. Je legt uit dat dit Franse leenwoorden zijn, het zijn weetwoorden die je moet onthouden.

Deze les bevat vier activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
-Memory. De leerlingen zoeken het juiste woord en de juiste afbeelding bij elkaar.
-Welk woord hoort in de puzzel? De leerlingen lezen de zinnen, je bespreekt welk woord in de puzzel past. Laat de leerlingen de woorden ook opschrijven. Je controleert of de leerlingen woorden zoals 'couplet' en 'retour' kunnen uitleggen. Op de volgende pagina vind je de antwoorden van de puzzel. Je legt uit dat sommige woorden bij meerdere categorieën horen. Wanneer je de pagina omlaag schuift, zie je enkele wandkaarten van categorieën die ook bij sommige woorden passen. Voorbeeld: het woord 'coupé' hoort bij de categorie douche, camera en saté.
-Welk woord? Schrijf op en controleer. De leerlingen luisteren naar de woorden en lezen de zin. Vervolgens schrijven de leerlingen het woord op. Je benadrukt dat het altijd belangrijk is om te controleren of je een woord goed hebt geschreven. Ook bij deze activiteit kun je bespreken bij welke categorieën de woorden nog meer horen.
-Welke coureur legt het snelst het parcours af? Je deelt de klas in twee groepen om het spel te kunnen spelen. Je draait aan de schijf door op de blauwe stip te drukken. Het cijfer op de draaischijf geeft aan hoeveel plaatsen een auto vooruit mag. Vervolgens kijk je naar de kleur van de luidspreker. De kleur geeft aan wat voor soort opdracht bij het woord hoort. Daarna klik je op de luidspreker in het parcours en je laat de leerlingen de opdracht uitvoeren. Voorbeeld: de draaischijf geeft het cijfer twee aan. Je zet een auto twee plaatsen vooruit. Je ziet een blauwe luidspreker. Een blauwe luidspreker betekent dat een leerling het woord moet omschrijven. Je klikt op de blauwe luidspreker om het woord af te spelen. Je bespreekt met de klas of de omschrijving klopt bij het woord. Het team van de auto die als eerst bij de finish is, heeft het spel gewonnen.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters bij de klank horen. Vervolgens geven de leerlingen het woord met ~ou~ die klinkt als /oe/ aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. De juf zet een parcours uit tijdens de gymles. Schrijf op: parcours
2. We moeten op een been de route afleggen. Schrijf op: route
3. Iedereen doet enthousiast mee. Schrijf op: enthousiast
4. Schrijf de zin op: Na de les neem ik een douche.

Gemengd dictee:
1. We marcheren naar de gymzaal. Schrijf op: marcheren
2. Het regent, ik doe mijn capuchon op. Schrijf op: capuchon
3. Tijdens de gymles kunnen we onze energie kwijt. Schrijf op: energie
4. Schrijf de zin op: Na school ga ik paardrijden bij de manege.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'silhouet' en 'douane' kunnen uitleggen.
- Woorden met ~ou~ die klinkt als /oe/ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen ~oe~ schrijven in plaats van ~ou~.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!