Woorden met open of gesloten klankgroep III (uitdagendst)

Woorden met open of gesloten klankgroep III (uitdagendst)

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met open of gesloten klankgroep III (uitdagendst)
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de uitdagendste woorden met een open en gesloten klankgroep van elkaar te onderscheiden en op juiste wijze te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om deze woorden met open of gesloten klankgroep te kunnen onderscheiden en op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je informatie aan de dokter geeft.

Introductie

Je controleert of de leerlingen kunnen aangeven of ze een korte of lange klank horen. Je noemt een woord dat op het bord staat (in willekeurige volgorde) en je vraagt naar de klankgroep die oranje gekleurd is. De leerlingen maken de beweging die hoort bij de klank. Gaat het om een korte klank? Dan gaan de duim en wijsvinger naar elkaar. Gaat het om een lange klank? Dan spreiden de leerlingen de armen.

Instructie

Je herhaalt de regels die bij de categorieën horen. Vraag telkens bij iedere categorie of de leerlingen een woord kunnen noemen dat bij deze categorie hoort.
- Woorden zoals 'winter'. Hoor je een medeklinker aan het eind van de klankgroep? Dan schrijf je het woord zoals je het hoort.
- Woorden zoals 'keuken'. Hoor je een tweetekenklank aan het eind van de klankgroep? Dan schrijf je het woord zoals je het hoort.
- Woorden zoals 'hamer'. Hoor je een lange klank aan het eind van de klankgroep? Dan schrijf je één klinker.
- Woorden zoals 'ladder'. Hoor je een korte klank aan het eind van de klankgroep? Dan schrijf je twee dezelfde medeklinkers.
- Woorden zoals 'raket'. Hoor je een /a/ aan het eind van de klankgroep zonder klemtoon? Dan schrijf je daarna één medeklinker.
Je controleert of de leerlingen bij elke categorie een woord kunnen noemen. Daarna passen de leerlingen de regels toe door stap voor stap het woord te spellen. Eerst doe je dit voor bij de woorden 'geheimzinnig' en 'macaroni'. Daarna controleer je of de leerlingen de stappen zelf kunnen uitvoeren bij de woorden 'document'. Ten slotte schrijven de leerlingen aan de hand van de omschrijving zelf vier woorden op. Je controleert of de leerlingen ook de betekenis van deze woorden kennen. Het woord dat in de gekleurde vakjes komt te staan is 'muis'.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan hoe de tweede klankgroep eindigt. Vervolgens kiezen de leerlingen de juiste categorie bij de tweede klankgroep van het woord. Daarna moeten de leerlingen het missende woord opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregels goed begrijpen. Ten slotte geef je het dictee. Na de dictees is er de mogelijkheid om extra te oefenen met het plaatsen van de woorden bij de juiste categorie.

Gemengd dictee:
1. Ik heb een abonnement bij de bibliotheek. Schrijf op: abonnement
2. Ik leen een boek over krokodillen. Schrijf op: krokodillen
3. Een paragraaf gaat over de leefgebieden. Schrijf op: paragraaf
4. Schrijf de zin op: Op de foto zie ik elk detail van de krokodil.

Bespreek samen. Bij welke categorieën hoort het woord? De leerlingen luisteren naar de woorden en bespreken bij welke categorie het woord hoort. Sommige woorden horen bij meerdere categorieën. Je kunt deze activiteit uitbreiden door de leerlingen de woorden ook op te laten schrijven.

Aandachtspunten

- Dit is een combinatieles waarin zowel woorden zoals hamer, ladder, keuken en winter aan bod komen. Als je merkt dat leerlingen moeite hebben met een bepaalde categorie, kun je de instructieles van die specifieke categorie geven om zo te oefenen met een specifiek doel.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!