Woorden met open klankgroep en korte klank

Woorden met open klankgroep en korte klank

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met open klankgroep en korte klank
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met een open klankgroep en een korte klank (zoals ladder) juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden zoals ladder op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je op wilt schrijven welke dieren je thuis hebt.

Introductie

Je controleert of de leerlingen kunnen aangeven of ze een korte, lange of tweetekenklank horen. Je noemt een woord dat op het boord staat (in willekeurige volgorde) en hakt het woord in klankgroepen. Emmer (/e/-/mǝr/), spieren (/spie/-/rǝn/), botten (/bo/-/tǝn/), deken (/dee/-/kǝn/), bakken (/ba/-/kǝn/), spinnen (/spi/-/nǝn/), scheuren (/sgeu/-/rǝn/) en hamer (/haa/-/mǝr/). De leerlingen maken de beweging die hoort bij de klank. Gaat het om een korte klank? Dan gaan de duim en wijsvinger naar elkaar. Gaat het om een lange klank? Dan spreiden de leerlingen de armen. Gaat het om een tweetekenklank? Dan steken de leerlingen twee vingers op.

Instructie

De leerlingen hakken het woord 'ladder' in klankgroepen (/la/-/dǝr/). Je vraagt wat je hoort aan het eind van de eerste klankgroep. De klankgroep eindigt op een korte klank, /a/. Vervolgens leg je de regel uit die bij deze categorie hoort. Hoor je een korte klank aan het eind van de klankgroep? Dan schrijf je twee dezelfde medeklinkers. De groene boot geeft aan dat het om een korte klank gaat. Een boei staat voor een medeklinker, je schrijft dus twee medeklinkers. Daarna passen de leerlingen de regel toe door stap voor stap het woord te spellen. Eerst doe je dit voor bij de woorden 'zwemmen' (/zwe/-/mǝn/) en 'wakker' (/wa/-/kǝr/). Daarna controleer je of de leerlingen de stappen zelf kunnen uitvoeren bij het woord 'muggen' (/mu/-/gǝn/). Ten slotte controleer je of de leerlingen de regel kunnen uitleggen en je vraagt welke letters onder de verf zitten. De leerlingen hakken eerst de woorden in klankgroepen en schrijven daarna de woorden op. Door de woorden op de schrijflijntjes te schrijven, kunnen de leerlingen controleren of ze het woord juist hebben geschreven.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan hoe de klankgroep eindigt. Vervolgens drukken de leerlingen op de korte klank. Daarna moeten de leerlingen het missende woord opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Na de dictees is er de mogelijkheid om extra te oefenen met het onderscheiden van de korte en lange klank.

Dictee van de categorie:
1. Mama heeft lange krullen. Schrijf op: krullen
2. Vandaag gaat ze naar de kapper. Schrijf op: kapper
3. Daar wassen ze mama's haren. Schrijf op: wassen
4. Schrijf de zin op: Een druppel valt van het haar.

Gemengd dictee:
1. Mama wil korte haren. Schrijf op: haren
2. De kapper moet flink knippen. Schrijf op: knippen
3. Dat kan wel even duren. Schrijf op: duren
4. Schrijf de zin op: De kapper pakt de spullen.

Sleep het woord naar de juiste categorie. Klik op de luidspreker en hak het woord in klankgroepen. Je vraagt aan de leerlingen bij welke categorie het woord hoort. Vervolgens sleep je de luidspreker naar de juiste categorie.

Aandachtspunten

- Zorg ervoor dat de leerlingen gewend raken aan het hakken in klankgroepen. Wanneer leerlingen moeite hebben met deze regel, controleer dan of de leerling de lange klank kunnen aanwijzen. De activiteit op de laatste pagina kun je inzetten om dit te oefenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!