Woorden met ~nk I

Woorden met ~nk I

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~nk I
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~nk schrijven, zoals bank, denk, dank, en stink.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met /nk/ op de juiste wijze te kunnen spellen. Dit is één klank waar twee letters voor worden gebruikt.

Introductie

De leerlingen oefenen de woorden met ~ng. Je laat een leerling een woord van het bord kiezen en het uitbeelden. De andere leerlingen kunnen het woord raden. Dit spelletje kan ook worden gespeeld in teams (tafelgroepjes). Daarna oefenen de leerlingen de auditieve analyse. Benadruk de klank aan het einde van het woord. Bij het laatste woord, denk, vertel je dat de leerlingen deze les gaan leren hoe je dit woord moet schrijven.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klanken hakken van woorden zoals 'bank'. Leg uit dat wanneer je een woord hakt en je de klank /ngk/ hoort, je /nk/ moet schrijven. Je hoort één klank, maar deze klank schrijf je met twee letters. Je hoort /ngk/, maar de /g/ schrijf je niet. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'klank'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'stronk' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord ‘vonk’. Vervolgens worden nog drie woorden gegeven (stank, denk en links) om het spellen van deze categorie te oefenen.

Inoefening

Als eerste wijzen de leerlingen het woord aan met dezelfde klank. Daarna moeten de leerlingen het missende woord invullen en overschrijven. Vervolgens schrijven de leerlingen het woord op uit de zin die ze horen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Ten slotte neem je de dictees af.

Dictee van de categorie:
1. Na schooltijd schenk ik een glas melk in. Schrijf op: schenk
2. Ik drink het in één keer op. Schrijf op: drink
3. Daarna zet ik het glas terug op de plank. Schrijf op: plank
4. Schrijf de zin op: Ik zit op de bank.

Gemengd dictee:
1. Sjors is op zoek naar een ring. Schrijf op: ring
2. Hij koopt een ring voor om de pink. Schrijf op: pink
3. De ring heeft de vorm van een slang. Schrijf op: slang
4. Schrijf de zin op: De ring valt in een pot met inkt.

Aandachtspunten

Leerlingen kunnen ngk opschrijven, in plaats van nk. Er bestaat een ezelsbruggetje voor: 'N en K zitten op de bank te kussen en niemand mag daar tussen!' Bovendien kunnen leerlingen de volgorde van de medeklinkers omdraaien. Dan schrijven ze de laatste klank die ze horen als eerst op. Goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen. Ook kan het woord opnoemen en daarna de beginklank herhalen, erbij helpen. Laat ze de woorden voor zichzelf hardop voorzeggen, met daarbij de klank die ze als eerste horen. Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!