Woorden met (M)KMM

Woorden met (M)KMM

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met (M)KMM
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren (M)KMM-woorden schrijven met twee medeklinkers achteraan, zoals oost, als, kaart, kast, en wesp.

Belang

Het leren van (M)KMM-woorden is nodig als basis voor alle overige spellingafspraken. Het is belangrijk dat de leerlingen de medeklinkers in de juiste volgorde schrijven.

Introductie

De leerlingen oefenen de auditieve analyse van de woorden met tweetekenklanken (ui, oe, ie) en woorden met de lange klank (aa, ee).
Woorden bij de tweetekenklank ie: fiets, mier, tien, spier, kies
Woorden bij de tweetekenklank oe: boek, broek, hoed, koets, snoep
Woorden bij de tweetekenklank ui: vuist, bui, ruit, trui
Woorden bij lange klank aa: laars, kaart, kaars
Woorden bij lange klank ee: feest, geest, lees

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klanken hakken van woorden zoals 'wesp'. Het voorbeeldwoord 'wesp' hak je in stukken: w | e | s | p. Je hoort een medeklinker w vooraan, een korte klank e, een medeklinker s en een medeklinker p. Dan schrijf je wesp. Woorden met (M)KMM horen bij de luisterwoorden. Leg uit dat je deze woorden schrijft zoals je ze hoort. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'lamp'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'tent' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord ‘fiets’.

Inoefening

De leerlingen oefenen de auditieve analyse van de twee medeklinkers die achteraan het woord staan. Daarna moeten de leerlingen de ontbrekende medeklinker toevoegen. Daarna moeten ze de juiste spellingcategorie aangeven.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen weten hoe ze MMK(M)-woorden schrijven. Laat de leerlingen formuleren welke stappen nodig zijn om de woorden goed te kunnen schrijven.

Daarna geef je het dictee:
1. Er was eens een heks. Schrijf op: eens
2. Zij doet soms iets raars. Schrijf op: iets
3. Dan tovert ze een groot beest. Schrijf op: beest
4. Schrijf op: Want de heks kookt daar soep van!

Aandachtspunten

Leerlingen kunnen de volgorde van de medeklinkers omdraaien. Dan schrijven ze de laatste klank die ze horen als eerst op. Goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen. Ook kan het woord opnoemen en daarna de beginklank herhalen, erbij helpen. Laat ze de woorden voor zichzelf hardop voorzeggen, met daarbij de klank die ze als eerste horen. Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!