Woorden met ~ij~ I

Woorden met ~ij~ I

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~ij~ I
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren eenvoudige woorden met ~ij~ zoals lijm, prijs, gordijn en kijken te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om eenvoudige woorden met ~ij~ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een boodschappenlijstje gaat schrijven.

Introductie

De leerlingen luisteren naar de woorden met /ij/. De leerlingen luisteren naar de luidsprekers en slepen de luidspreker naar de juiste zin. Je controleert of de leerlingen woorden zoals rijzen, lijden en dijk uit kunnen leggen.

Instructie

Je legt de regel uit die bij deze categorie hoort. Hoor je /ij/? Dan schrijf je vaak ~ij~. Je legt uit dat dit weetwoorden zijn, deze woorden moet je dus onthouden. Er zijn geen regels voor. Je laat de woorden zien die bij de categorie horen, de leerlingen trekken een lijn tussen het woord en de afbeelding.

Deze les bevat vijf activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
- Welke woorden staan onder het vlak? De leerlingen ontcijferen de woorden onder het afdekvlak. Door voor elk symbool een letter in te vullen, ontdekken de leerlingen welk woord zij op moeten schrijven. Je vraagt bij welke categorie het woord 'zijn' nog meer hoort. Wanneer je de pagina omlaag schuift, zie je de wandkaart van de categorie 'zaag'.
- Waar of niet waar? De leerlingen gaan staan. Als de zin waar is, blijven de leerlingen staan. Als de zin niet waar is, gaan de leerlingen zitten. Door de laatste stelling te behandelen controleer je of de leerlingen het verschil tussen 'reizen' en 'rijzen' uit kunnen leggen.
- Bekijk het woord, draai en schrijf het woord op. De leerlingen kiezen een afdekvlak uit en bekijken het woord. Door op de blauwe stip de klikken draai je aan de schijf. Het getal op de schijf geeft aan hoe de leerlingen het woord op moeten schrijven.
- Los de rebus op. De leerlingen lossen de rebus op. Het antwoord op de rebus is: wij zijn in dezelfde wijk geboren.
- Lijm aan elkaar en schrijf op. Door aan het koord van het gordijn te trekken, opent het gordijn. De leerlingen lijmen de woorden aan elkaar en schrijven het volledige woord op.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters bij de klank horen. Vervolgens geven de leerlingen de juiste categorie bij het woord aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Ik schrijf een mooi gedicht. Schrijf op: schrijf
2. Ik rijm de woorden aan elkaar. Schrijf op: rijm
3. Als ik het mooiste gedicht maak, win ik een prijs. Schrijf op: prijs
4. Schrijf de zin op: Ik doe echt mijn best.

Gemengd dictee:
1. De vogel draagt de tak in haar bek. Schrijf op: draagt
2. Ze vliegt naar een boom. Schrijf op: vliegt
3. Wat voor tocht zou ze al hebben gemaakt? Schrijf op: tocht
4. Schrijf de zin op: Ze maakt een vlucht naar een nieuwe wijk.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaart op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaart op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals rijzen, wijk en dijk uit kunnen leggen.
- Woorden met ~ei~ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen ~ij~ schrijven in plaats van ~ei~.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!