Woorden met ~eren

Woorden met ~eren

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~eren
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~eren, zoals schilderen, donderen, bewonderen en timmeren te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~eren op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je op wilt schrijven wat je in het weekend gaat doen.

Introductie

Luister met de leerlingen naar de woorden. Bespreek welke klank je in ieder woord hoort. In ieder woord hoor je de klank /urun/. Je hoort twee keer de stomme 'e' in het woord. Je vraagt of de leerlingen zelf ook woorden met dit achtervoegsel kunnen noemen.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klankgroepen hakken van woorden zoals 'schilderen'. Je hoort /urun/, maar je schrijft ~eren. Doordat de klemtoon niet op het woorddeel ~eren valt, hoor je /urun/. Je schrijft dit woorddeel aan het einde van een woord. De leerlingen oefenen het plaatsen van de klemtoon, zet een cirkel om het woorddeel waar de klemtoon op valt. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'peuteren'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'gisteren' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'kliederen’. Controleer of de leerlingen de regel goed hebben begrepen door het maken van de puzzel. Laat de leerlingen de woorden zelf ook opschrijven. De antwoorden van de puzzel zijn: toveren, toeteren, roosteren, fluisteren.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke klank twee keer in het woord zit. Vervolgens geven de leerlingen de juiste letters bij de klank aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. De bladeren vliegen in het rond. Schrijf op: bladeren
2. Het is goed weer om te vliegeren. Schrijf op: vliegeren
3. De kinderen pakken gauw hun vlieger. Schrijf op: kinderen
4. Schrijf de zin op: Snel, voordat het gaat miezeren.

Gemengd dictee:
1. Mijn opa heeft last van de warmte. Schrijf op: warmte
2. Zijn adem gaat snel. Schrijf op: adem
3. Hij neemt een flinke slok water. Schrijf op: flinke
4. Schrijf de zin op: Opa heeft zin in de winter.

Aandachtspunten

De woorden met ~eren kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen 'urun', 'uren' of 'erun' schrijven in plaats van 'eren'. Laat leerlingen die moeite hebben met deze woorden de regel zelf verwoorden en hang de wandkaart op in de klas. Het aangeven van de klemtoon voordat het woord wordt opgeschreven, kan de leerling helpen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!