Woorden met ~eeuw

Woorden met ~eeuw

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~eeuw
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~eeuw, zoals leeuw, spreeuw, eeuwig en zeemeeuw te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~uw op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld om op te schrijven welke dieren je hebt gezien.

Introductie

De leerlingen bedenken woorden die rijmen op 'leeuw'. Een leerling noemt een woord dat rijmt op 'leeuw'. Daarna gooit de leerling een bal naar een klasgenoot. De leerling die de bal vangt, mag het volgende rijmwoord noemen. Het spel stopt wanneer de leerling die bal vangt, geen rijmwoorden meer kan bedenken. Bespreek ook bij welke categorieën de rijmwoorden horen. Bespreek hier alleen de bekende categorieën. De nieuwe categorie wordt nog niet besproken.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klanken hakken van woorden zoals 'leeuw'. Leg uit dat wanneer je /eew/ hoort, je ~eeuw schrijft. In de Nederlandse spelling wordt voor de 'w' altijd één 'u' geschreven. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'meeuw'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'geeuw' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'schreeuw’. Controleer door het maken van de oefeningen of de leerling de spellingscategorie goed beheersen.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke klank in het woord zit. Daarna geven de leerlingen de juiste letters aan bij de klank. Daarna moeten de leerlingen de woorden afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Een leeuw ziet er stoer uit. Schrijf op: leeuw
2. Een eeuw geleden werd de leeuw op het schild getekend. Schrijf op: eeuw
3. Op het schild stond een leeuw in de sneeuw. Schrijf op: sneeuw
4. Schrijf de zin op: Het beest brult en schreeuwt.

Gemengd dictee:
1. Schrijf de zin op: Het is guur weer.
2. Schrijf de zin op: Ik maak een sneeuwpop.
3. Schrijf de zin op: Snel voor het dooit.
4. Schrijf op: De pop ziet er mooi uit.

Aandachtspunten

De woorden met ~eeuw kunnen verkeerd worden gespeld. De leerlingen kunnen 'eew' in plaats van 'eeuw' opschrijven. Laat leerlingen die moeite hebben met deze woorden de regel zelf verwoorden en geef aan dat voor de letter 'w' altijd één 'u' komt. Maak de categorie visueel door de wandkaart op te hangen. Ook goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen.Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Instructiemateriaal

Een balletje.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!