Woorden met ~c~ die klinkt als /k/

Woorden met ~c~ die klinkt als /k/

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~c~ die klinkt als /k/
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met een ~c~ die klinkt als /k/ zoals camera, cactus, bioscoop & viaduct te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met een ~c~ die klinkt als /k/ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je op wilt schrijven wat je in het circus hebt gezien.

Introductie

De leerlingen luisteren naar de woorden en bekijken de woorden. Hoor je verschil tussen de /k/ en /c/? Je legt uit dat de leerlingen deze les woorden leren waar je /k/ hoort, maar ~c~ schrijft.

Instructie

Je legt de regels uit die bij deze categorie horen. Hoor je /k/? Dan schrijf je soms ~c~. Je legt uit dat dit weetwoorden zijn, deze woorden moet je dus onthouden. Er is wel een regel die je kan helpen bij de uitspraak. De ~c~ voor de letter e, i of ij spreek je uit als /s/, in de andere gevallen spreek je de letter ~c~ uit als /k/.

Deze les bevat vijf activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
-Welk woord hoort bij de afbeelding? De leerlingen schrijven het woord op dat bij de afbeelding hoort. De antwoorden zijn: cola, disco, cocon, cavia en viaduct.
-Woordzoeker. Je bespreekt de woorden die bij de zin horen. Vervolgens zoeken de leerlingen de woorden op in de woordzoeker. Je controleert of de leerlingen de lastige woorden begrijpen. Op de volgende pagina vind je de antwoorden.
-Woordenbingo. De leerlingen tekenen op een vel papier negen vakken. In elk vak schrijven de leerlingen een ander woord. De leerlingen kunnen kiezen uit de woorden op het midden van de pagina. Wanneer iedereen negen woorden heeft opgeschreven, noem je willekeurig woorden op uit het middelste vak. De leerling die als eerst één rij heeft (horizontaal, verticaal of diagonaal), heeft gewonnen. Je kunt dit spel eventueel herhalen of uitbreiden met de woorden uit de woordenlijst. De woordenlijst vind je op de laatste pagina van de les.
-Draai aan de schijf en kies een woord uit het juiste vak. Je draait aan de schijf door op de blauwe stip te klikken. Het cijfer geeft aan uit welk vak je een woord moet kiezen en welke opdracht bij het woord hoort. Vervolgens verwijder je een afdekvlak en voeren de leerlingen de opdracht uit.
-Rebus. De leerlingen lossen de rebus op. Het antwoord op de rebus is: In het circus balanceert een acrobaat op een koord.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters bij de klank horen. Vervolgens geven de leerlingen de juiste categorie bij het woord aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Iedereen weet dat respect belangrijk is. Schrijf op: respect
2. Dit betekent dat je elkaar moet accepteren. Schrijf op: accepteren
3. Ook al is een cultuur soms anders dan je gewend bent. Schrijf op: cultuur
4. Schrijf de zin op: Zouden de conflicten ooit stoppen?

Gemengd dictee:
1. In deze provincie is een ander dialect. Schrijf op: provincie
2. De mensen spreken met een accent. Schrijf op: accent
3. Het Fries is officieel een taal. Schrijf op: officieel
4. Schrijf de zin op: Op school spreken we in principe Nederlands.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'commode' en 'conflict' kunnen uitleggen.
- Woorden met ~c~ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen ~k~ of ~s~ schrijven in plaats van ~c~.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!