Woorden met ~a, ~o of ~u

Woorden met ~a, ~o of ~u

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~a, ~o of ~u
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden eindigend op ~a, ~o of ~u juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden zoals 'sla' op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je op wilt schrijven wat je hobby's zijn.

Introductie

De leerlingen maken de juiste beweging bij de klank. Je klikt op de luidspreker. De leerlingen luisteren naar het einde van het woord. Hoor je een medeklinker? Dan klap je in je handen. Hoor je de lange klank /aa/, /ee/, of /uu/? Dan gaan de handen plat op tafel. Hoor je de lange klank /ee/? Dan gaan de armen over elkaar.

Instructie

De leerlingen luisteren naar het woord 'sla'. Je vraagt aan de leerlingen wat je hoort aan het eind van het woord. Je hoort een lange klank, /aa/. Daarna vraag je aan de leerlingen wat je ziet aan het eind van het woord. Je ziet maar één ~a. Je hoort een lange klank en je schrijft één letter. Vervolgens leg je de regel uit die bij deze categorie hoort. Hoor je /aa/, /oo/ of /uu/ aan het einde van het woord? Dan schrijf je ~a, ~o of ~u. Let goed op, als je /ee/ hoort, schrijf je wél twee klinkers, ~ee. Daarna passen de leerlingen de regel toe door stap voor stap het woord te spellen. Eerst doe je dit voor bij de woorden 'auto' en 'schema'. Daarna controleer je of de leerlingen de stappen zelf kunnen uitvoeren bij de woorden 'vla' en 'sta'. Daarna schrijven de leerlingen de woorden helemaal zelf op.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan hoe het woord eindigt. Vervolgens geven de leerlingen aan bij welke categorie het woord hoort. Daarna moeten de leerlingen het woord opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Marco speelt tuba. Schrijf op: tuba
2. Linda speelt banjo. Schrijf op: banjo
3. Ze spelen een liedje voor opa. Schrijf op: opa
4. Schrijf de zin op: Nu speelt Linda in een hoog tempo.

Gemengd dictee:
1. Marco mag de solo spelen. Schrijf op: solo
2. Opa danst gezellig mee. Schrijf op: mee
3. Daarna komt een rustig nummer. Schrijf op: daarna
4. Schrijf de zin op: Het tweede stuk klinkt ook zo mooi.

Aandachtspunten

- Woorden eindigend op /aa/, /oo/ of /uu/ schrijf je met een klinker, in tegenstelling tot woorden eindigend op /ee/. De kans bestaat dat leerlingen dit door elkaar halen. Hang de wandkaart op in de klas en verwijs naar de juiste categorie.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!