Weten wat een even en een oneven getal is t/m 100

Weten wat een even en een oneven getal is t/m 100

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Weten wat een even en een oneven getal is t/m 100
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren even en oneven getallen t/m 100 te herkennen. Ze leren dat even getallen altijd eerlijk deelbaar door 2 zijn.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om kennis te hebben van even en oneven getallen wanneer je wilt weten aan welke kant van de straat een bepaald huisnummer zich bevindt. Leg uit dat een straat altijd een kant met even en een kant met oneven huisnummers heeft.

Introductie

Wijs de getallen op het digibord aan en laat deze hardop uitspreken door de leerlingen. Vervolgens laat je de leerlingen met sprongen van 2 tellen t/m de aangegeven getallen. Controleer of de leerlingen met sprongen van 2 kunnen tellen door de getallenreeks in te vullen.

Instructie

Bespreek met de leerlingen dat je moet weten in welke telrij het getal voorkomt om erachter te komen of een getal even of oneven is. Hierbij tel je met sprongen van 2. Als je bij 0 begint krijg je altijd een even getal en als je bij 1 begint altijd een oneven getal. Geef aan dat je bij grotere getallen na moet gaan of een getal eerlijk deelbaar is door 2. Is het getal eerlijk deelbaar door 2 dan is het een even getal, is dit niet het geval dan is het een oneven getal.

Controleer of de leerlingen weten wat even en oneven getallen zijn:
- Welke huisnummers missen er?
- Kun jij uitleggen waarom waarom 50 even is? En waarom 77 oneven is?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het herkennen van even getallen, dan van oneven getallen en dan van even en oven getallen samen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen weten wat een even en oneven getal is en laat hen verwoorden waar ze deze tegenkomen. Eindig met een spel. Je noemt willekeurige getallen t/m 100. De leerlingen laten een oranje kaartje zien bij een even getal en een blauw kaartje bij een oneven getal. Je kunt ook gekleurde potloden gebruiken i.p.v. kaartjes.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben oefenen met het halveren en met het tellen met sprongen van 2.

Instructiemateriaal

Blauwe en oranje kaartjes of kleurpotloden.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!