Vermenigvuldigen met tienvouden

Vermenigvuldigen met tienvouden

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met tienvouden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen met twee tienvouden.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om keersommen te kunnen uitrekenen met twee tienvouden, zodat je weet hoeveel je van iets hebt.

Introductie

Laat de leerlingen zo veel mogelijk vermenigvuldigingen uitrekenen binnen de tijd.

Instructie

Laat de som op het digibord zien en vraag hoe de leerlingen dit zouden uitrekenen. Laat vervolgens zien dat je deze som handig kunt uitrekenen door eerst de nullen weg te strepen en de som die overblijft uit te rekenen. Vervolgens zet je het juiste aantal nullen weer achter het antwoord. Geef aan dat je eerst de som uit kunt rekenen zonder nullen. Zo kun je handig uitrekenen hoeveel de uitkomst is als je de nullen er weer achter zet. Het antwoord is namelijk 100 keer zoveel. Laat de leerlingen een aantal sommen uitrekenen en vraag hoe zij dit gedaan hebben. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en uit te rekenen. Laat de leerlingen daarna zelf de verhaalsommen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met twee tienvouden met de volgende vraag:
- Op welke manier reken jij 20 × 90 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met een vermenigvuldiging, waarbij ze zelf uitrekenen wat het antwoord is en vervolgens rekenen ze de som in verhaalvorm uit, eerst met antwoordmogelijkheden en daarna rekenen ze zelf het antwoord uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen met twee tienvouden, omdat je zo keersommen met grote getallen kunt oplossen. Als afsluiting verdeel je de klas in een even aantal groepen. Iedere groep neemt het tegen een andere groep op. De hele klas rekent dus tegelijk de som uit die je noemt. Van de twee groepjes die tegen elkaar strijden, krijgt het team die het eerste het juiste antwoord geeft een punt. De groepen houden zelf hun punten bij. Noem daarna nog een aantal sommen. Welke groepjes hebben aan het einde de meeste punten?

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen met twee tienvouden eerst oefenen met een vermenigvuldiging, waarbij er één tienvoud is. Daarna oefenen ze met sommen die bestaan uit twee tienvouden.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!