Vermenigvuldigen met getallen boven 1000

Vermenigvuldigen met getallen boven 1000

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met getallen boven 1000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen met getallen boven 1000.

Belang

Het is belangrijk om te kunnen vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld wanneer je handig hoeveelheden uit wilt rekenen.

Introductie

Laat de leerlingen de verhaalsom uitrekenen.

Instructie

Herhaal de instructie van het gebruik van de hulpsom om sommen met nullen uit te rekenen. Laat daarna de som 54 × 6896 zien en leg uit dat je de som ook kunt splitsen in duizendvouden, honderdvouden, tienvouden en eenheden zoals in het voorbeeld. Daarna tel je de antwoorden bij elkaar op. Vervolgens herhaal je kort de compensatie strategie waarbij het getal afgerond wordt naar een rond getal. Laat hierna de leerlingen oefenen met de sommen en bespreek voor welke strategie ze gekozen hebben om de som uit te rekenen. Tot slot leg je uit hoe je een som in verhaalvorm uitrekent. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met getallen boven 1000 met de vragen:
- Op welke manier reken jij 876 × 1987 uit?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met abstracte opgaven. Daarna oefenen de leerlingen met het vermenigvuldigen met een opgave in verhaalvorm.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen met getallen boven 1000. Als afsluiting druk je op de shuffle knoppen van de getallenkiezers en laat je de leerlingen de som die verschijnt uitrekenen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen met getallen boven 1000 eerst oefenen met vermenigvuldigen van eenvoudige getallen boven 1000.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!