Vermenigvuldigen met een getal t/m 100 via splitsen

Vermenigvuldigen met een getal t/m 100 via splitsen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met een getal t/m 100 via splitsen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren een keersom uitrekenen waarbij ze de som splitsen en de uitkomst bij elkaar optellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om keersommen te kunnen uitrekenen via splitsen, zodat ze op een handige manier een keersom kunnen uitrekenen en zo weten hoeveel ze van iets hebben.

Introductie

Je laat een aantal sommen op het digibord zien die de leerlingen moeten uitrekenen. De letter die achter een som staat, moeten ze invullen bij de uitkomst van de som. Als de leerlingen de sommen goed hebben uitgerekend, komt de tekst 'alles goed!' bij de streepjes te staan.

Instructie

Leg eerst uit dat een tafelsom een keersom is waarmee je uitrekent dat je een aantal keer iets hebt. Zo zijn er 5 spaarvarkens met €28 in elk spaarvarken. Het eerste getal geeft aan hoeveel keer je iets hebt en het tweede getal hoeveel het er steeds zijn. Geef aan dat je deze som handig kunt uitrekenen door de som te splitsen. 28 kun je splitsen in 20 en 8. Reken de sommen 5 × 20 en 5 × 8 uit. De uitkomsten tel je bij elkaar op. Zo weet je wat het antwoord van de som is. Bespreek het voorbeeld met de zonnebloempitten. Vraag of de leerlingen weten hoe je deze som kunt splitsen. Daarna laat je de leerlingen oefenen met de ton met tomaten. Bespreek per onderdeel wat de leerlingen hebben ingevuld. Laat hen dus eerst aangeven wat de som is, vervolgens moeten ze aangeven hoe ze de som splitsen en tot slot tellen ze de uitkomsten bij elkaar op. Laat de leerlingen hier nog een keer mee oefenen, maar bespreek pas wanneer iedereen de uitkomsten bij elkaar heeft opgeteld. Vervolgens geef je aan dat je de keersom ook in een tabel kunt opschrijven waarbij je de som hebt gesplitst. De leerlingen oefenen daarna met het uitrekenen van een aantal keersommen in een tabel.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen via splitsen met de vragen:
- Wat doe je als je een keersom splitst?
- Op welke manier reken jij 5 × 84 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met keersommen met een visuele ondersteuning. Vervolgens wordt de de som getoond met de tussenstappen en rekenen de leerlingen deze uit. Daarna wordt alleen een som getoond en rekenen de leerlingen deze som uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen via splitsen, omdat je zo sommen kunt maken en je weet hoeveel je hebt bij een keersom. Vervolgens laat je een afbeelding zien en schrijven de leerlingen op welke som bij de afbeelding hoort, welke hulpsommen erbij horen en wat de uitkomst van de som is. Ditzelfde doen ze voor een aantal sommen zonder ondersteunende afbeelding. Vervolgens laat je een som zien en vraag je aan de klas welke twee sommen je moet gebruiken om deze som uit te kunnen rekenen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen via splitsen eerst oefenen met de tafels 1 tot en met 10. Laat leerlingen hier concreet materiaal zoals blokjes bij gebruiken of laat ze de keersommen tekenen op een kladblaadje.

Instructiemateriaal

Blokjes

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!