Vermenigvuldigen met drie getallen t/m 10

Vermenigvuldigen met drie getallen t/m 10

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met drie getallen t/m 10
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren vermenigvuldigen met drie getallen tot en met 10.

Belang

Het is belangrijk om te kunnen vermenigvuldigen met drie getallen, zodat je handig van meerdere hoeveelheden het totaal kunt uitrekenen.

Introductie

Draai aan de schijf, vul het getal in de keersom in en laat de som uitrekenen.

Instructie

Leg uit dat bij keersommen met drie getallen je meerdere keren een aantal keer een hoeveelheid hebt. Bij de som 3 × 2 × 4 heb je drie keer iets van 2 keer 4. Bespreek daarna hoe de keersom is opgebouwd. Je hebt een aantal keer een aantal groepjes van een aantal per groep. De oranje lijn weergeeft het aantal keer dat de groepjes worden vermenigvuldigd, de blauwe lijn het aantal groepjes. Leg vervolgens uit dat je handig kunt rekenen door eerst twee getallen (8 × 5) uit te rekenen en daarna het antwoord (40) te vermenigvuldigen met het overgebleven derde getal (2). Ook kun je met twee andere getallen beginnen. Er komt altijd hetzelfde antwoord uit. Bespreek met de leerlingen aan de hand van de opgaven welke twee getallen ze eerst zouden uitrekenen. Laat de leerlingen nu de gehele som uitrekenen. Vervolgens laat je de leerlingen de sommen zelfstandig maken. Ze kunnen de tussenstap eventueel zelf op een blaadje opschrijven. Laat de verhaalsom zien en loop samen het stappenplan door. Oefen dit daarna samen met de leerlingen. De volgende twee sommen maken de leerlingen zelfstandig.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met drie getallen tot en met 10 met de vragen:
- Met welke getallen zou jij beginnen bij de som: 7 × 2 × 5?
- Hoe reken je 4 × 3 × 2 uit?

Inoefening

De leerlingen gaan eerst aan de slag met een abstracte opgave waarbij ze moeten vermenigvuldigen met drie getallen onder de 10. Bij de volgende twee opgaven moeten ze de som uit het verhaal halen en uitrekenen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen met drie getallen tot en met 10, zodat je handig van meerdere hoeveelheden het totaal kunt uitrekenen. Als afsluiting laat je de leerlingen aan de schijven draaien en de som uitrekenen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen met drie getallen tot en met 10 oefenen met visuele sommen. Laat leerlingen hier concreet materiaal zoals eieren of blokjes bij gebruiken als zij dit nodig hebben of laat ze de keersommen tekenen op een kladblaadje. Wanneer leerlingen moeite hebben met het vermenigvuldigen van drie getallen kun je ze als eerste stap altijd de eerste twee getallen laten uitrekenen in plaats van te kijken welke twee getallen het makkelijkst zijn om eerst uit te rekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!