Vermenigvuldigen met drie getallen met tienvouden

Vermenigvuldigen met drie getallen met tienvouden

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met drie getallen met tienvouden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren vermenigvuldigen met drie getallen met tienvouden.

Belang

Het is belangrijk om te kunnen vermenigvuldigen met drie getallen met tienvouden, zodat je handig van meerdere hoeveelheden het totaal kunt uitrekenen.

Introductie

Draai twee keer aan de schijf, vul de getallen in de keersom in en laat de som uitrekenen.

Instructie

Leg uit dat bij keersommen met drie getallen je meerdere keren een aantal keer een hoeveelheid hebt. Bij de som 3 × 2 × 4 heb je drie keer iets van 2 keer 4. Bespreek hoe de keersom is opgebouwd. Je hebt een aantal keer een aantal groepjes van een aantal per groep. De oranje lijn weergeeft het aantal keer dat de groepjes worden vermenigvuldigd, de blauwe lijn het aantal groepjes. Leg vervolgens uit dat je handig kunt rekenen door de eerste twee getallen (3 × 90) uit te rekenen en daarna het antwoord (270) te vermenigvuldigen met het overgebleven derde getal (5). Ook kun je met twee andere getallen beginnen. Er komt altijd hetzelfde antwoord uit. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen. Bespreek welke twee getallen ze eerst zouden uitrekenen. Vervolgens rekenen de leerlingen de gehele som uit. Vervolgens leg je uit dat je op dezelfde manier sommen met twee of drie tienvouden kunt uitrekenen. Laat daarbij het voorbeeld zien. Vraag vervolgens bij de sommen welke twee getallen de leerlingen als eerste uitrekenen en laat hen vervolgens de gehele som uitrekenen. Leg vervolgens uit dat wanneer je vermenigvuldigt met tienvouden je gebruik kunt maken van een hulpsom, waarbij je de nullen uit de som weghaalt en vervolgens weer achter het antwoord van de hulpsom plakt. Bespreek de voorbeelden met een verschillend aantal nullen in de som. Benadruk dat het aantal nullen dat je weghaalt om de hulpsom te maken vervolgens weer achter aan het antwoord worden teruggezet. Vervolgens laat je de leerlingen de sommen zelfstandig maken. Ze kunnen de tussenstap eventueel zelf op een blaadje opschrijven. Laat de verhaalsom zien en loop samen het stappenplan door. Oefen dit daarna samen met de leerlingen en laat de leerlingen de laatste verhaalsom zelfstandig maken.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met drie getallen met tienvouden met de vragen:
- Met welke getallen zou jij beginnen bij de som: 30 × 50 × 50?
- Hoe reken je 4 × 60 × 2 uit?

Inoefening

De leerlingen gaan eerst aan de slag met een abstracte opgave waarbij ze moeten vermenigvuldigen met drie getallen, waarvan 1 tienvoud. Bij de volgende opgave moeten ze 3 tienvouden vermenigvuldigen en tot slot moeten ze de som uit het verhaal halen en uitrekenen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen met drie getallen met tienvouden, zodat je handig van meerdere hoeveelheden het totaal kunt uitrekenen. Als afsluiting laat je de leerlingen aan de schijven draaien, de getallen invullen en de som uitrekenen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen met drie getallen met tienvouden eerst oefenen met het vermenigvuldigen van drie getallen onder 10. Bespreek wanneer ze genoeg geoefend hebben met drie getallen onder 10, de stappen van de hulpsom met de leerlingen. Maak het knippen en plakken van de nullen visueel door de nullen een kleur te geven.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!